ANNONS

Så svarar partierna om lokalt tiggeriförbud

tiggare tiggeri hemlös
Två av partierna i fullmäktige vill förbjuda tiggeri.
Ska det vara förbjudet att tigga på gator och torg? Den frågan svarar partierna i Stockholms stadshus helt olika på.
ANNONS

Politik i Stockholms stad inför valet 2018

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Bör Stockholms stad införa kommunalt tiggeriförbud?

Anna König Jerlmyr (M)
Ja, Stockholm bör införa lokalt tiggeriförbud eftersom de insatser som hittills gjorts har inte hjälpt. Tiggarnas utsatthet är påtaglig men lösningen nås inte genom tiggeri eller olagliga boplatser. 
Karin Wanngård (S)
Vi kan aldrig acceptera att människor lever under en sådan extrem fattigdom att de tvingas tigga men ett förbud är inte en långsiktig lösning på människors utsatthet. Åtgärder behöver vidtas i hemländerna där utsattheten är som störst.
Daniel Helldén (MP)
Nej. Vi vill inte ha ett samhälle där vi förbjuder utsatta människor från att be om hjälp.
Ann-Margarethe Livh (V)
Nej! Vi har öppnat flera dagverksamheter och härbärgen för fattiga EU-medborgare. Det våld och hot som många fattiga EU-medborgare utsätts för är oacceptabelt och måste motarbetas.
Lotta Edholm (L)
Nej. Vi måste sätta press på de EU-länder som inte tar hand om sin befolkning. Otillåtna boplatser ska avhysas snabbare än idag och vi måste hindra att EU-migranter själva utnyttjas genom ökade insatser mot människohandel.
Peter Wallmark (SD)
Ja, omedelbart.
Karin Ernlund (C)
Nej. Vårt mål är att lyfta människor bort från tiggeri genom att förbättra villkoren för utsatta grupper, tiggeriförbud löser inte problemen. Däremot måste alla som vistas i Stockholm rätta sig efter gällande regler där exempelvis otillåtna bosättningar inte kan accepteras.
Anna Rantala Bonnier (FI)
Nej. Förbud är helt fel väg att gå. Istället behöver vi mer sociala insatser för att hjälpa människor ur fattigdom. Debatten om tiggeri kantas av en lång tradition av antiziganism som Sverige måste göra upp med.
Erik Slottner (KD)
Nej, men Stockholm bör anställa kommunala ordningsvakter med befogenhet att avhysa olagliga bosättningar. Avhysningarna ska ske snabbare och utan kostnader för markägaren. All form av människohandel ska beivras.
ANNONS