ANNONS

Billiga bostäder är en het valfråga i Nacka

Framför Nacka stadshus ska det byggas 600 bostäder.
Framför Nacka stadshus ska det byggas 600 bostäder.
2016 var strax över hälften av alla Stockholmare mellan 20 och 24 år folkbokförda hemma hos föräldrarna. Att få möjligheten att flytta hemifrån är viktigt för Nackaborna.
ANNONS

Trygghet, förskolor, bostäder och cykelpendling är några av de viktigaste frågorna för Nackaborna. Det har Mitt i tagit reda på i enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna i Nacka kommun svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag den här veckan. Det här är den fjärde.

Hur ska ni bygga fler billiga bostäder som fler har råd med?

Anders Tiger, gruppledare Kristdemokraterna Nacka
Bygga ifatt så att prispressen bryts. Markanvisa till byggare som har som idé att bygga enklare. Fler attefallshus. Inte ytterligare kliva in och förstöra bostadsmarknaden med snedvridande bidrag som hindrar byggande och gynnar vissa.
David Bergquist, ordförande Sverigedemokraterna Nacka
Nybyggen blir tyvärr alltid dyrare. För att prioritera unga som behöver flytta ut anser vi att det bör byggas fler små lägenheter.
Khashayar Farmanbar, kommunalråd, Socialdemokraterna Nacka
Nacka bygger stad, men i den staden vi socialdemokrater vill bygga finns många hyreslägenheter som våra unga kan ha råd med. Nacka behöver vara en aktiv part på marknaden med ett kommunalt bostadsbolag.
Gunilla Grudevall-Steen, kommunalråd Liberalerna Nacka
För att se till att bostäder byggs i olika prisklasser vill L arbeta för att byggreglerna ska förenklas, och detta är en statlig fråga. Det är viktigt att en mix av bostäder byggs i Nacka – hyresrätter, bostäder för unga och studenter, senior- och trygghetsbostäder, äldreboenden och sociala bostäder, utöver bostadsrätter och villor.
Mats Gerdau, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande Nacka
Se till att det byggs tillräckligt och varierat (hyresrätter, bostadsrätter, seniorbostäder, studentbostäder och småhus). Ta bort flyttskatten så att rörligheten ökar. Regeringens amorteringskrav hindrar unga från att komma in på bostadsmarknaden, det måste ändras.
Mikael Carlsson, ordförande Nackalistan
Vid nyexploatering så vill vi att kommunen i större grad än idag försöker hitta exploatörer som vill bygga billigt. Vi har bjudit in de övriga partierna i kommunfullmäktige till att gemensamt försöka hitta sätt att få det att byggas fler billiga bostäder men tyvärr har intresset för ett sådant möte varit väldigt svagt.
Ramzi Ben Youssef, ordförande Vänsterpartiet
Vi vill ha ett kommunalt bostadsbolag som en aktiv motvikt mot det marknadsstyrda bostadsbyggandet som uppenbart inte kan lösa de problem vi ser idag. Med ett allmännyttigt bolag kan den verkliga efterfrågan tillgodoses
Hans Peters, kommunalråd, Centerpartiet Nacka
Vi vill ändra på krångliga byggregler som gör bostäderna dyra. När kommunen säljer mark kan vi ställa krav på små lägenheter för ungdomar. Vi vill att kommunen och byggbolagen tar ett mer gemensamt ansvar för fler billigare bostäder.
Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Miljöpartiet har kommit med många bra förslag som skulle ge billigare bostäder. Vi vill vi bygga bostäder för alla, även i centrala Nacka

Väljarnas viktigaste frågor

Här kan du också läsa Mitt i:s enkät med väljare runt om i Nacka.

ANNONS