Hyreslyor eller ej? Här är politikernas svar

Frågan om fler hyresrätter delar politikerna.
Frågan om fler hyresrätter delar politikerna.
Boendefrågan är en av Danderydsbornas viktigaste inför valet. Här är politikerna som vill bygga fler hyresrätter, och de som bestämt säger nej.

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och företagande är i fokus för Danderydsborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara på läsarnas viktigaste frågor, och den om fler hyresrätter eller inte delar politikerna.

Vill ni se fler hyresrätter i kommunen, och i så fall hur ska det gå till?

Bengt Sylvan (L)
Gärna fler hyresrätter! Inte bara för unga, utan även äldre som önskar lämna villan men bo kvar i kommunen och kanske bo mer bekymmerslöst i en hyresrätt. Vi får ett attraktivt komplement till bostadsrätter vilket ger ökad valfrihet.
Jenny Åkervall (S)
Det behövs fler hyresrätter. Vi vill återställa det kommunala fastighetsbolag som Moderaterna i Danderyd sålde ut till reapris på 90-talet. I den kommunala fastighetskön vill vi ge särskild prioritet till Danderydsbor.
Siv Sahlström (C)
Det är bra med olika upplåtelseformer, särskilt viktigt för ungdomar. Danderyd har tyvärr sålt sitt bostadsbolag, men vi välkomnar byggbolag som vill bygga hyresrätter. Det verkar till exempel bli så i Mörbylund där 400 bostäder ska byggas.
Olle Reichenberg (M)
Vi bygger inga egna bostäder, det görs av privata bygg- och fastighetsbolag utifrån marknadens efterfrågan. Vi ser gärna fler både hyres- och bostadsrätter, villor och radhus. Det behövs även fler bostäder för äldre av olika slag.
Håkan Johansson (KD)
Danderyd ska förbli en villastad, nybyggnation ska ske varsamt och luftigt, ingen förtätning, få nya fastigheter. Det är mycket viktigt att hänsyn tas till fastigheternas och områdets skönhet och förmåga att passa in i befintlig bebyggelse.
Christer Erestål (SD)
Vi vill inte bygga hyreslägenheter i Danderyd. Hyresområden har en tendens att skapa social otrygghet. Dessutom menar vi rent principiellt att de är en ekonomisk fälla.
Carolin Robson (MP)
Genom att vid markanvisning ställa krav om byggande av hyreslägenheter och/eller inrätta kommunalt bostadsbolag.