Boendeförening: ”Flytta Södra Kungsvägen”

Flytta Södra Kungsvägen, tycker föreningen Lidingövillor.
Flytta Södra Kungsvägen, tycker föreningen Lidingövillor.
Öns biltrafik och framtidens byggnation är viktiga frågor på politikerdebatten i Ansgarskyrkan.
Föreningen ställer politikerna till svars i frågor som rör villaägare och boende på Lidingö.

I morgon onsdag, arrangerar föreningen Lidingövillor en politikerdebatt i Ansgarskyrkan.

Lidingös partigruppledare grillas i frågor som rör villaägare och andra boende som föreningen representerar.

Flytta vägen, den ligger är på fel ställe.

Det handlar bland annat om karaktären på framtidens byggnation, kollektivtrafiken och biltrafiken.

– Bilarna försvinner inte och vägarna är väldigt dåliga, säger Alf Lundberg, ordförande för Lidingövillor.

Ett sorgebarn

Ett exempel är Södra Kungsvägen som han ser som ett sorgbarn.

Vad är problemet med Södra Kungsvägen?

– Det tar 20 minuter att åka Södra Kungsvägen från centrala Lidingö till Gåshaga. Det är flera hastigheter 30, 40, 50 och 60. Och så är det tre järnvägsövergångar man ska ta sig över. Det händer många olyckor, det är livsfarligt med massor övergångsställen och korsningar.

Vad tycker ni att man ska göra med den?

– Flytta vägen, den ligger är på fel ställe. Den går huskvarter där det knappt kan gå att komma ut med bil.

Har ni någon åsikt om hur vägen bör dras?

– Nej, vi representerar boende från olika områden med olika intressen. Det är upp till politikerna att avgöra. Men trots två utredningar som gjorts under 2000-talet har de inte kommit fram till något.

Lidingövillor  är partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö.

Politikerdebatten som arrangeras för medlemmar i föreningen sker i Ansgarskyrkan i Lidingö centrum, onsdag 18 april, klockan 18.30-21.00.

 

Fakta

Fler frågor som ska debatteras

  • Karaktär på boendet och byggandet på ön i framtiden
    Egnahems- eller flerfamiljsbostäder?  Atterfallshus?  Antal invånare på ön framöver,
  • Biltrafikens utveckling
    Ökad framkomlighet? Bättre trafiksäkerhet? Bättre boendemiljö (buller, avgaser, god närmiljö)?
  • Kollektivtrafikens utveckling (spårvagn, buss, båt)
    Inom och till/från Lidingö? Omstigning vid Ropsten? Samverkan mellan trafikslag?
Källa: Lidingövillor