ANNONS

7000 bostäder per år – och skatten höjs inte

Stadens budget för 2018 presenterades på onsdagen, av FI, S, V och MP.
Stadens budget för 2018 presenterades på onsdagen, av FI, S, V och MP.
✔️7000 nya bostäder ska påbörjas varje år.
✔️Krav på lägre hyror i nya hus och fler trähus ska byggas.
✔️Skatten höjs inte.
✔️Varje elev i förskolan och skolan får mer pengar.
Det avslöjades när Stockholmsbudgeten för 2018 presenterades på onsdagen.
ANNONS

Den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset presenterade på onsdagen sin budget för 2018-2020. Här är några av de viktigaste punkterna:

Staden vill få ännu bättre fart på bostadsbyggandet. Man ska fortsätta satsa på de billigare ”Stockholmshusen” och markanvisningar med krav på rimliga hyror ska provas. Staden formulerar också konkreta mål för bostadsbyggande i trä, för att minska klimatpåverkan.

För att nå målen med 140 000 nya bostäder till 2040 så sätter man ett nytt mål på 80 000 nya bostäder till 2025. Målet är att planeringen av 7 000 bostäder ska påbörjas varje år.

– Största bristen är på bostäder med rimliga hyror. Därför satsar vi på hyresrätter. Och vi ser resultat. Allmännyttan börjar öka igen, säger Clara Lindblom (V).

Satsning på barn och unga

Barn- och ungdomsvården förstärks på en rad olika sätt, eftersom orosanmälningarna kraftigt ökat.

Sociala uppsökande insatsgrupper sätts in för att hjälpa ungdomar ur kriminella miljöer och fler fältassistenter anställs. Samtidigt ska tre nya relationsvåldcenter byggas. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ska också genomföras.

– Det finns barn så unga som elva år som börjar kriminell bana. De måste fångas upp i tid, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare för FI.

ANNONS

En miljard till skola och förskola

Förskolan och skolan förstärks med en schablonökning för att få in tillräckligt med lärare och pedagoger. Man ska också skapa fler introduktionsförskolor.

En särskild satsning på lönetillägg för lärare i ytterstaden görs. Lärarassistenter ska anställas för att avlasta lärarnas krav på administrativa arbetsuppgifter. I budgeten går en miljard till skolan och förskolan.

Skatten höjs inte

Den kommunala skatten kommer ligga kvar på 17.90 kronor per hundralapp. Det ekonomiska läget i staden är starkt, enligt majoriteten. Många Stockholmare är i arbete och kan bidra till stadskassan. Samtidigt som rekordfå får försörjningsstöd.

– Vår budget och våra reformer är fullt ut finansierade, säger Karin Wanngård (S).

Hon pekar på att det generellt är en god utveckling i staden – men ett orosmoln är de stora skillnaderna som finns mellan stadens olika stadsdelar. Gängen måste bort från gatorna och tryggheten öka, säger finansborgarrådet.

– Vi måste bryta segregationen och bygga en trygg stad. Jag vill inte lämna efter mig en stad där skillnaderna har ökat, säger Karin Wanngård.

Fakta

Här är satsningarna – uppdelat per område

Jobb

Fler Stockholmsjobb. Modell för att kunna anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Staden betalar ett bidrag till sektorer inom offentlig verksamhet. 200 fler Stockholmsjobb, totalt 1000 Stockholmsjobb 2018.

150 nya platser där svenskundervisning kombineras med yrkesutbildning.

Äldre

Fler aktivitetscenter i seniorboenden.

Fler boendeplatser för äldre hemlösa.

Höjt föreningsstöd till pensionärsorganisationer.

Social sektor

Reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Ökad lön för socialsekreterare och biståndshandläggare med spetskompetens eller lång erfarenhet.

Feminism i yttre förorten

Få kvinnor i yttre förorten ut i i arbetslivet med riktade jobbsatsningar.

Mer pengar till kvinnors organisering.

Nya mötesplatser för föräldrar.

Stadsmiljö

Mera städning och renhållning.

Bättre snöröjning och halkbekämpning för gående, ska minska antalet fallolyckor.

Badplatser renas.

Fler gröna växtväggar.

Fler sommargågator och tillfälliga parker i ytterstaden.

Trafik

Miljözoner, områden där bara bilar som inte släpper ut lika mycket partiklar/föroreningar. Till exempel äldre dieselbilar förbjuds.

Minskad biltrafik, bättre utnyttja sjövägarna.

Sätta upp dynamiska hinder i biltrafiken, som automatiskt aktiveras om någon kör för fort. Kan till exempel sättas upp utanför skolor.

Bostäder

Staden höjer takten av bostadsbyggandet. 2014 var målet att bygga 40 000 bostäder till 2020, men det är redan uppnått. Nu är målet att bygga 80000 nya bostäder redan till 2025. Varje år ska 7 000 nya bostäder påbörjas.

Man också sätta konkreta mål för bostadsbyggande i trä.

Staden ska ge fler markanvisningar där det finns krav på rimlig hyra.

Barn- och ungdomsvård

Sociala insatsgrupper utökas för att hjälpa ungdomar ur kriminella miljöer.

Fler fältassistenter anställs på stadsdelsförvaltningarna och dessa jobbar även mot små barn.

Flera relationsvåldscenter instiftas.

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ska också genomföras.

Trygghet

En trygghetsfond instiftas dit 200 miljoner pumpas in för fysiska åtgärder i staden. Det handlar om bättre belynsing, bättre gångvägar och fler övervakningskameror.

Man startar också en trygghetskommission där bland annat finansborgarrådet Karin Wanngård (S) ingår.

Källa: Budget 2018-2020, finansborgarrådets förslag.
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.