Så blir det med bostäder för ungdomar i Salem

Ungdomsbostäder i Tumba. Bergfotsvägen. Jens Lindberg arbetar på bygget.
I närheten av Dalvägen i Tumba byggs ett stort hus med bostäder öronmärkta för ungdomar.
Det saknas bostäder och Salem är inget undantag.
Inför valet frågade tidningen politikerna i Salem om de tänker satsa på ungdomsbostäder.

I en artikel från 2015 berättade Lokaltidningen Mitt i att antalet hyresrätter i Salem blivit 418 färre under åren 1990-2014. Samtidigt är det svårt för många ungdomar att köpa bostadsrätt med dagens bostadspriser.

Inför valet i höst frågade tidningen Salems politiker hur de tänker kring bostäder för ungdomar. Av svaren att döma verkar det inte vara på gång några bostäder som är öronmärkta för ungdomar, däremot bostäder som lämpar sig för ungdomar.

2000 bostäder byggs fram till 2030. Hur många blir ungdomsbostäder?

Lennart Kalderén, kommunalråd, Moderaterna.
– Bo Klok är på gång med cirka 90 hyresrätter för ungdomar. I Rönninge C blir det drygt 50 mindre hyresrätter. Vidare minst 30 procent hyresrätter vid nybyggen. Flyttkedjor gör då äldre, billigare bostäder lediga.
Arne Närström, oppositionsråd, Socialdemokraterna.
– Det behövs inga renodlade ungdomsbostäder utan bra, billiga hyresrätter på 25-45 kvm. Förra valets löfte från Socialdemokraterna om minst 50 ungdomsbostäder kommer att infrias i Salem Centrum.
Anders Klerkefors, gruppledare, Rönningepartiet.
– Kommunen ska inte växa för mycket och för snabbt. Vi ska bygga bostäder som passar väl in i närmiljön och är energieffektiva. Vi bör kunna planera byggande som passar även unga och gamla med lite mindre plånböcker.
Berit Karlsson, Miljöpartiet
– Boende för alla åldrar är bra för Salem. I praktiken tvingas ett växande antal unga söka sitt boende i andra kommuner. Vi tror att ett kommunalt bostadsbolag vore ett bra steg framåt.
Mia Franzén, gruppledare, Liberalerna.
– Inga rena ungdomsbostäder men vi bygger och planerar för bostäder och många är små. 30 procent hyresrätter är ofta kravnivån. Många unga väljer att dela lägenhet i områden där hyrorna är högre. Små bostadsrätter och Attefallshus också tänkbara.
Martin Thunander, gruppledare, Sverigedemokraterna.
– Salems demografiska profil ger vid handen att inriktningen bör vara cirka 30 procent mindre lägenheter - särskilda "ungdomsbostäder" finns inte definierat i byggnormen. Vi vill att våra ungdomar i Salem skall ha förtur till lägenheterna .
Ankie Bosander, gruppledare, Centerpartiet.
– Inga bostäder blir öronmärkta för ungdomar, men vi ska bygga många små lägenheter lämpliga för dem. Bostadsfrågan för ungdomar borde specialbehandlas på riksplanet. I dag är det omöjligt för många att skaffa sig den första bostaden.
Sanna Jansson-Wiberg, Vänsterpartiet.
– Upp emot 60 procent skulle kunna vara ungdomsbostäder. Viktigt med större andel hyresrätter också och det gäller ju inte bara ungdomar, utan även äldre. V har tillsammans med regeringen infört investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder.
Håkan Paulsson, gruppledare, Kristdemokraterna.
– Enklare ungdoms-och pensionärslägenheter med god standard bör vara cirka 35 procent.