ANNONS

Det här vill politikerna med bostadsmarknaden

Bostäder för unga eller äldre? Vad vill Huddinges politiker prioritera? Här får du svaren.
Bostäder för unga eller äldre? Vad vill Huddinges politiker prioritera? Här får du svaren.
Fler hyresrätter för ungdomar är många Huddingebors önskan. Så här vill politikerna påverka bostadsmarknaden - om de får bestämma.
ANNONS

Förskolan, bostäder, äldrevården, pendeltågen och naturen är i fokus för Huddingeborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor. Här är andra delen.

Flera invånare efterfrågar fler hyresrätter, främst för unga. Blir det så?

Daniel Dronjak, Moderaterna:
– Viktigast är att Huddinge fortsätter sin höga takt i bostadsbyggandet. Alla bostäder behövs – hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Vi vill särskilt prioritera student- och ungdomsbostäder och mellanboenden för äldre.
Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiet:
– Det byggs och planeras ungdomsbostäder på flera håll i kommunen bland annat i Trångsund, dock är efterfrågan stor. Drevvikenpartiet vill också att det ska byggas seniorbostäder för att på så vis underlätta flyttkedjor och frigöra bostäder.
Sara Heelge Vikmång, Socialdemokraterna:
– I dag har många unga svårt att få sin första bostad i Huddinge. Då kan vi inte fortsätta ombildningar av hyresrätter. Istället vill vi socialdemokrater öka takten i byggandet av hyresrätter som folk med vanliga plånböcker har råd att bo i.
Karl Henriksson, Kristdemokraterna:
– Vi vill se en bra blandning av alla typer av bostäder i Huddinge. I dag byggs många hyresrätter för ungdomar/studenter. Det är bra och det behövs fler, men även äldre behöver hyresrätter såsom seniorbostäder och trygghetsboenden.

Malin Danielsson, Liberalerna:
– Absolut. 59% av alla lägenheter som byggdes 2006-2016 var hyresrätter. Vi fortsätter att bygga hyresrätter framförallt till unga och studenter. I år och de kommande två åren kommer ytterligare drygt 400 hyresrätter vara klara och därefter planeras fler.
Christian Ottosson, Centerpartiet:
– Nya ungdomslägenheter byggs nu i Trångsund, och mer behövs. Centerpartiet vill ha bostadsområden med en blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Vi vill fördubbla antalet studentbostäder. Huge kan bygga mer om marknaden viker.
Nujin Alacabek Darwich,Vänsterpartiet:
– Vi måste få en bostadspolitik som inte utesluter någon från att få ett hem. I stället för att bygga billigt, pressa ner hyrorna och använda Huge Bostäder för att utöka beståndet av hyresrätter med låga hyror bygger man dyrt och exklusivt.


Lars Björkman, Huddingepartiet:
– Vi verkar för att hyreslägenheter likväl som andra boendeformer fortsätts att byggas. Målet är att Huddinge ska erbjuda olika boendeformer, och att det ska vara 50/50 hyres – och bostadsrätter.
Anders Lönroth, Miljöpartiet:
– Vi arbetar för en bättre blandning av bostäder och ser att vi har ett underskott av hyresrätter. Framförallt unga har inte möjlighet att köpa en bostad och då är det viktigt att det finns hyresrätter.
Mats Arkhem, Sverigedemokraterna:
– I längden är det dyrare att bo i hyresrätt. Nya hyresrätter har så hög hyra att det är svårt att spara. Enkla studentlägenheter är vi dock positiva till. Vi vill att antalet år man bott i kommunen ska vara meriterande i bostadskön. Det gynnar unga.


ANNONS