Centern vill satsa på gröna tak på Söder

Centerpartiet vill satsa på taken – bland annat här på Medborgarhuset.
Centerpartiet vill satsa på taken – bland annat här på Medborgarhuset.
Centerpartiet vill satsa 80 miljoner på att bättre utnyttja tak på kommunala byggnader.
Två av taken man vill utveckla ligger på Södermalm.

Som en del av sitt budgetförslag vill Centerpartiet att staden bättre utnyttjar taken på sina fastigheter. Partiet delar upp satsningen på det ”gröna takpaketet” där man satsar 50 miljoner kronor och det ”sköna takpaketet” där man lägger 30 miljoner kronor.

Det gröna takpaketet innehåller satsningar på solceller och stadsodling medan det sköna takpaketet handlar om att utnyttja taken för idrott, underhållning och kultur.

Centerpartiet pekar ut sex olika byggnader man tror passar bra för förslaget. Två av dem ligger på Södermalm.

Det handlar om Medborgarhuset och Globala gymnasiet på Hornsgatan.

Budgeten för Stockholms stad debatteras i fullmäktige den 15-16 november.