Centern vill satsa på gröna tak i Skärholmen

Solceller är ett exempel som Centerpartiet passar bra på stadens tak.
Solceller är ett exempel som Centerpartiet passar bra på stadens tak.
Centerpartiet vill satsa 80 miljoner på att bättre utnyttja tak på kommunala byggnader.
En av byggnaderna som pekas ut som särskilt lämplig är Måsholmens seniorboende i Skärholmen.

Som en del av sitt budgetförslag vill Centerpartiet att staden bättre utnyttjar taken på sina fastigheter. Partiet delar upp satsningen på det ”gröna takpaketet” där man satsar 50 miljoner kronor och det ”sköna takpaketet” där man lägger 30 miljoner kronor.

Det gröna takpaketet innehåller satsningar på solceller och stadsodling medan det sköna takpaketet handlar om att utnyttja taken för idrott, underhållning och kultur.

Centerpartiet pekar ut sex olika byggnader man tror passar bra för förslaget. En av fastigheterna är Måsholmens seniorboende i Skärholmen. Övriga tak finns på Kungsholmen och Södermalm.

Budgeten för Stockholms stad debatteras i fullmäktige den 15-16 november.