Så vill politikerna skapa en tryggare ö

Lidingöpolitikerna svarar på en läsarfråga varje dag denna vecka.
Dagens fråga: Hur politikerna skapa ett tryggare Lidingö? Är kommunala poliser rätt väg att gå?

Lidingöpolitikerna svarar på läsarnas viktigaste frågor inför valet. Vi publicerar en läsarfråga varje dag den här veckan.

Nu om tryggheten på ön.

Många uttrycker att trygghet är en viktig fråga inför valet. Anser ni att Lidingö bör anställa kommunala trygghetsvakter? Om inte: Vad anser ni att man ska göra för att folk ska känna sig tryggare?

Nils-Henrik Tideberg, Moderaterna
Nej, trygghet skall skapas av polisen och där satsar moderaterna mycket mer än andra partier.
Birgitta Sköld, Lidingöpartiet
LP anser att polisen bör ta sitt ansvar med en fullt bemannad utryckande polisstation på ön. Vi kan även tänka oss någon form av kommunala poliser. I brist på detta är trygghetsvakter eller liknande ett alternativ. Trygghet måste prioriteras.
Carl-Johan Schiller, Kristdemokraterna
Vi vill anställa kommunala poliser. I väntan på att det blir tillåtet bör kommunen bland annat anställa trygghetsvakter.
Patrik Buddgård, Centerparitet Lidingö
Ja, vi vill ha trygghetsvakter som del av ett skärpt brottsförebyggande arbete. Vi vill också skapa ett trygghetsråd för att stärka samverkan mellan alla brottsförebyggande aktörer som finns på ön, t ex grannsamverkan och nattvandrare.
Amelie Tarschys Ingre, Liberalerna
Ja, Liberalerna har avsatt pengar i budgeten och motionerat för att införa kommunala trygghetsvakter. Vi vill också ha en fungerande polisstation, bättre slyröjning samt nattstopp på bussarna för att öka tryggheten.
Malin Olsson, Socialdemokraterna Lidingö
Trygghet är att veta att alla barn får en bra utbildning, att alla äldre får ett lämpligt boende och blir väl omvårdade, att det finns sjukvård i närområdet, att polisen bekämpar brottslighet och att förebygga narkotikabruk.
Patrik Sandström och Sofia Hallström, Miljöpartiet Lidingö
Nej. Lidingös brottslighet är bland de lägsta i landet. Däremot oroar sig människor mer här, än i kommuner med fler brott. Vi vill istället att staden samverkar med polisen och planerar för trygga bostadskvarter för att minska både oro och brottslighet.
Sven Erik Wånell, Vänsterpartiet Lidingö
Nej. Staden ska arbeta förebyggande genom bl.a. fler socialsekreterare med fältförlagt arbete, fritidsgårdarna, stöd till nattvandrande föräldrar och bra samarbete med polisen.
Iréne Borgenvik, Sverigedemokraterna
Gärna ronderingar och fler poliser på ön.