Så förbereder sig partierna inför höstens val

Moderaterna har dragit igång en testvalrörelse och knackar bland annat dörr i kommunen.
Moderaterna har dragit igång en testvalrörelse och knackar bland annat dörr i kommunen.
Flera av partierna i kommunen laddar redan nu upp inför höstens valrörelse. Mitt i Sundbyberg bad dem även lista deras viktigaste frågor inför kommande val.

1. Har ni påbörjat arbetet inför valet nästa höst?
2. Vilka är de tre viktigaste frågorna för er om ni vinner valet?

Jesper Wiklund, Vänsterpartiet
1. Vi började valrörelsen hösten 2014, med att jobba för att förtjäna Sundbybergarnas förtroende. Vi vill visa att vi kan göra skillnad – som till exempel när vi lyckades stoppa att 200 av Förvaltarens lägenheter såldes till en privatvärd eller när vi drev på för arbetskläder till personal inom Förskolan. Det handlar också om att besöka arbetsplatser, skolor och bostadsområden för att få tydlig inblick i förutsättningarna där. Jag har varit med och nattvandrat för att få bättre koll och sitter i Hallonbergen centrum varje tisdag och pratar med folk.

2. Våra viktigaste frågor under de här åren har varit bostäder, trygghet och hållbar miljö. Det kan hända att det blir nya frågor inför valet, i sådana fall skulle jag tro att skolan kan bli aktuell – där händer det väldigt lite just nu.
Siyamak Sajadian Sasanpour, Miljöpartiet
1. Vi har internt påbörjat arbetet med valet genom att i styrelsen anta en valplan, samt påbörjat arbetet med att ta fram ett valmanifest för kommande mandatperiod. Vi har även under hösten ökat antalet kampanjtillfällen ute på stan och har bland annat delat ut goodiebags till cyklister under parollen ”Tack för att du cyklar”.

2. Rent sakpolitiskt så har Miljöpartiet i Sundbybergs medlemmar inte tagit ställning än för vilka frågor som ska prioriteras i valet. Men vi har sedan tidigare tagit ett beslut om att prioritera hållbar stadsutveckling, skola och utbildning samt jämställdhet och alls lika rätt.
Stefan Bergström, Centerpartiet
1. Vi har sedan 1,5 år planerat för valrörelsen. Just nu har vi börjat med förnominering till valsedeln för kommunvalet och den som vill kandidera för Centerpartiet i Sundbyberg är välkommen att höra av sig!

2.Vi vill fortsätta göra hela stadens miljöer ännu bättre och göra Sundbybergs torg till regionens bästa offentliga mötesplats när järnvägen lagts i tunnel.
Vi vill se till att vi får ännu bättre kollektivtrafik med mer tunnelbana, pendelbåtar och autonoma bussar som är tillgängliga dygnet runt.
Vi vill också se en mer barnvänlig stad med en trafikmiljö där det är lätt också för barn att ta sig fram till fots, med rullstol eller med cykel både inom och mellan Sundbybergs stadsdelar.
Peter Schilling, Socialdemokraterna
1. Vi smög i gång i oktober med två veckors kampanj och vi fortsätter att trappa upp. Vi har knackat dörr, delat ut frukostpåsar, ringt väljare, delat ut flyers, skrivit insändare och debattartiklar.
2. De frågor som vi vill driva handlar om skolan, bostäder och äldre.
Gary Aelius, Sverigedemokraterna
1. Vi har inte påbörjar valrörelsen ännu.
2. Vi har inte heller beslutat oss för dessa frågor.

Johan Storåkers, Liberalerna
1. Ja, vi har aktiverat vår valledning i den lokala partiföreningen och har påbörjat planeringsarbetet.

2. En kunskapsskola i Sundbyberg, en inkluderande idrottspolitik och en politik för en hållbar grön stad är tre exempel av flera på vilka ämnen som är viktiga för oss.
Maria Bohman Kreij, Kristdemokraterna
1. Vi arbetar med att ta fram ett heltäckande kommunpolitiskt valprogram och med nomineringar till kommunfullmäktigelistan, som fastställs på vårt årsmöte i februari.

2. Vi vill ge familjer mer frihet att bestämma över sin vardag, genom till exempel sänkt skatt och mer valfrihet.
Vi vill se en vård och omsorg där staten ska ta ansvar för sjukhusvården och där vårdköerna kortas. Vi vill också se mer trygghet genom exempelvis fler poliser.

Moderaterna har redan dragit igång med en test-valrörelse: