Lidingöpolitiker om nyanländas hyreskontrakt

Peter Eriksson (MP)
Bostadsminister Peter Eriksson (MP) besökte en vräkningshotad familj på Lidingö.
Lidingöpolitikerna svarar på en läsarfråga varje dag denna vecka.
Dagens fråga: Att Lidingö stad säger upp nyanlända från hyreskontakt efter två år har väckt blandade reaktioner. Men var står politikerna i frågan?

Lidingöpolitikerna svarar på läsarnas viktigaste frågor inför valet. Vi publicerar en läsarfråga varje dag den här veckan.

Nu om nyanländas tidsbegränsade hyreskontrakt.

Lidingö kommun har i nuläget rätt att säga upp nyanländas hyreskontrakt efter två år. Anser ni att det är rätt av Lidingö att säga upp nyanländas kontrakt efter två år?

Nils-Henrik Tideberg, Moderaterna
Ja. Efter två års etableringstid måste vi behandla alla kommuninvånare lika.
Birgitta Sköld, Lidingöpartiet
LP har drivit frågan från första början och det är för oss självklart att de nyanlända efter etableringstiden ska behandlas som vilka andra Lidingöbor som helst, med alla rättigheter och skyldigheter som det innebär.

Carl-Johan Schiller, Kristdemokraterna
Ja, efter två år är det rimligt att man behandlas på samma sätt som andra svenskar som söker bostad.
Patrik Buddgård, Centerparitet Lidingö
Vi reserverade oss mot beslutet eftersom det saknas ett beslutsunderlag hur det kommer påverka integration, stadens ekonomi och de enskilda individerna. Mer hänsyn borde tas till effektiv integration och hur barn riskerar att drabbas.
Amelie Tarschys Ingre, Liberalerna
Det är en svår fråga som majoriteten hastade igenom. Vi anser att staden bör göra en individuell bedömning innan kontrakten sägs upp.
Malin Olsson, Socialdemokraterna Lidingö
Nej. Att åter rycka upp människor som genomgått en traumatisk flykt från den miljö där vi satsat stora resurser på att integrera dem gör inte det arbetet lättare och rimmar dåligt med bosättningslagens anda och stadens tidigare insatser.
Patrik Sandström och Sofia Hallström, Miljöpartiet Lidingö
Nej, Lidingö ska ta fullt ansvar för de nyanlända vi tagit emot. När bosättningslagen infördes för två år sedan, var syftet att dela ansvaret mellan kommunerna och förbättra integrationen. När några smiter från sitt ansvar blir det sämre för alla.Sven Erik Wånell, Vänsterpartiet Lidingö
Nej, det är inhumant, drabbar redan hårt drabbade, motverkar möjligheten till en bra integration och gör i år 40 barn hemlösa.
Iréne Borgenvik, Sverigedemokraterna
Ja, självklart!