Så ska tryggheten öka i Västerort

vällingby centrum. polisen Vällingby
Tryggheten är en av Västerortsborna viktigaste frågor.
Tryggheten är en av Västerortsborna viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och sysselsättning för ungdomar är i fokus för Västerortsborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur ska ni öka tryggheten i stadens stadsdelar?

Karin Wanngård, finansborgarråd, Socialdemokraterna
– Större resurser till polisen, säkrare stadsmiljöer och insatser för att strypa gängrekrytering. Ett helhetsgrepp före skattesänkningar: fler poliser, vakter, belysning, avhopparverksamhet och brottsförebyggande insatser i skolan.
Anna König Jerlmyr, borgarråd och gruppledare, Moderaterna
– Vid sidan av fler lokala poliser med högre löner ska tryggheten öka genom fler ordningsvakter och trygghetskameror. Vi vill satsa på DNA-märkning mot bostadsinbrott och omvandla otrygga platser till trygga genom en kraftsamling.
Karin Ernlund, gruppledare, Centerpartiet
– Fler poliser och väktare med god lokalkännedom i hela staden. Stärkt samarbete mellan aktörerna i lokalsamhället för gemensamma trygghetsskapande åtgärder och investeringar samt en tryggare stadsmiljö i form av ett levande stadsliv.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ
– Vi vill ha levande lokala centrum och använda feministisk stadsplanering för att öka kvinnors trygghet. Fritidsverksamhet för unga, förebyggande sociala insatser samt samverkan med närpolis och civilsamhälle skapar trygghet.
Daniel Helldén, trafikborgarråd och politisk gruppledare, Miljöpartiet
– Vi vill rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan, se fler poliser och stärka det förebyggande arbetet genom fortsatta satsningar på skola och socialtjänst.
Erik Slottner, gruppledare, Kristdemokraterna:
– Fler kommunala trygghetsvakter, fler trygghetskameror, skapa upplysta miljöer, införande av trygghetsjour för lokala företagare, ökade insatser mot narkotika, utegångsförbud på vissa tider och platser för unga som begått brott.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, Liberalerna:
– Vi vill ha fler poliser i hela stan, minst 200 trygghetsvakter i otrygga centrum och en stärkt socialtjänst, så att brott både kan förebyggs och beivras. Skräp och klotter föder otrygghet, så renhållningen måste förbättras.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd, Vänsterpartiet
– Polisen behöver lokal kännedom och utöka samarbetet med skola och socialtjänst. Vi vill jobba förebyggande med fritidsgårdar och fältassistenter. I Husby har vi arbetat med feministisk stadsplanering vilket ökar tryggheten.
Peter Wallmark, distriktsordförande, Sverigedemokraterna
– En kraftigt utbyggd kameraövervakning, bättre belysning och ökad närvaro av patrullerande poliser/ordningsvakter.