Här är Danderydsbornas viktigaste valfrågor

Johan Cohen, Vivecka Ohlén, Annica Lunding, hunden Selma, och Ann-Charlotte Granström.
Johan Cohen, Vivecka Ohlén, Annica Lunding, hunden Selma, och Ann-Charlotte Granström.
Mitt i Danderyd frågade de boende i kommunen om vilken eller vilka de viktigaste valfrågorna är. Vad är det egentligen de tycker att politikerna ska arbeta med?

Annika Lunding, driver Sportcamp:

Vi ska kunna känna oss säkra i vår kommun. Vi måste veta att våra barn och ungdomar kan ta sig till skolan och aktiviteter på egen hand. Vi måste kunna känna oss trygga att åka på semester utan att huset är plundrat. Vi har idag inte en polismyndighet som har resurser nog att kunna förhindra och utreda brott. Bostadsinbrotten bara ökar i Danderyd.

Ann-Charlotte Granström, egenföretagare:

Miljöfrågan och delaktighetsfrågan är viktiga, båda är förutsättningar för vår existens. Jag efterfrågar en väsentligt ökad kunskapsnivå hos politikerna vad gäller människor med intellektuella funktionsvariationer. En grupp som också utgör en outnyttjad arbetsresurs. Danderyds Konstrunda är ett föredöme för arbetslivet, där alla bidrar efter förmåga, utan segregering!

Viveca Ohlén, badvärd, massör, författare:

Jag önskar att alla partier skulle kunna samarbeta på riktigt över blockgränserna om viktiga samhällsfunktioner utan pajkastning inför väljarna. Denna pajkastsuppvisning stjäl viktig tid på alla nivåer och har fått många med mig att tappa förtroendet för politikerna som professionella yrkesmän. Det skapar en uppgivenhet hos gemene man.

Johan Cohen, affärscoach och tillväxtrådgivare:

Integrationen är viktig. Grovt sagt får nyanlända tillgång till kommunal bostad, SFI och arbetsförmedlingen. Detta är ett generöst erbjudande men många nyanlända behöver även personligt stöd och hjälp för att lösa vardagsfrågor. Danderyds välkomstcenter och samarbeten med frivilligorganisationer är en stor framgång men behoven är stora och det behövs ytterligare insatser.

Annica Lunding, Johan Cohen, Vivecka Ohlén, Ann-Charlotte Granström. Foto: Åsa Sommarström

Vilken är den viktigaste valfrågan i Danderyd?

Geurt Lam, 47, Human Recources, Danderyd:
Trafikfrågan. På Edsviksvägen blir trafiken bara värre. Den används som genomfartsled vilket stör oerhört. Den borde kunna delas upp så den inte går mellan Danderyd och Sollentuna.
Bo Hall, 86, pensionär, Danderyd:
Mörby Centrum borde få ett bättre utbud för herrar. Inte ens gubbdagiset, Clas Ohlson finns här. En annan fråga är dödshjälp. Jag vill att det fanns ett piller att hämta ut så man kan dö om man vill.
Ellinor Thunberg, 33, barnskötare, Rinkeby Västra:
För att leva och bo i Danderyd måste man ha bil och så ska det inte vara. Kollektivtrafiken måste bli bättre. Sätt in fler bussar. Sedan tycker jag att kulturen är viktig. Satsa mer på biblioteken.
Karl Östberg, 25, hemtjänst, Djursholm:
Grönområdena är viktiga och bör bevaras. Där ska inga bostäder byggas, framförallt inga höghus som är fula. Många spenderar mycket tid i parkerna och vill kunna njuta där.
Erika Kjellander, 32, sjukgymnast, Sätra äng:
Vårdfrågan är superviktig men även tillgängligheten på gatorna. I vintras var snöröjningen under all kritik. Det tog flera dagar innan gatorna plogades utanför mig. Bostadsrättsföreningarna var snabbare än kommunen.