Duellen: De slåss om att få lösa vårdkrisen

Erika Ullberg (S) och Irene Svenonius (M) gör upp om makten i landstingshuset.
Erika Ullberg (S) och Irene Svenonius (M) gör upp om makten i landstingshuset.
Om ett år ska stockholmarna avgöra vem som ska få ha hand om de närmare 100 miljarder skattekronor som landstinget omsätter i sjukvård och kollektivtrafik varje år.
Får nuvarande finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) fortsatt förtroende? Eller blir det utmanaren Erika Ullberg (S)?

Vårdcentraler, sjukhus, bussar och tunnelbana. Landstingets verksamhet är stor men det är sannolikt frågan om privatiseringar som kommer att avgöra landstingsvalet om ett år.

Vid årsskiftet kommer Stockholms läns landsting ha 37 så kallade vårdval. Det är områden inom vården – som hud, gynekologi eller ryggkirurgi – som landstinget öppnat för privata kliniker och företag.

Samtidigt är köerna långa på akuten, vårdplatser stängda och sjuksköterskorna flyr Stockholm. Problem som landstinget måste hantera och lösa.

Och det är här som skiljelinjen visar sig.

Lösning eller orsak?

Den borgerliga Alliansen ser fler vårdval som lösningen på vårdens problem – medan de rödgröna ser vårdvalen som själva orsaken till problemen.

– Kostnaderna har dragit i väg. Det är allvarligt att Moderaterna inte omprövar sin politik utan är förblindade av sina experiment. Hälso- och sjukvård är inte vilken marknad som helst. Man måste vara varsam med skattebetalarnas pengar, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd.

”Hälso- och sjukvård är inte vilken marknad som helst. Man måste vara varsam med skattebetalarnas pengar.”

Erika Ullberg (S)

För det nuvarande finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) handlar vårdval om valfrihet för patienterna och för vårdgivarn.

Något som de ser har lett till att Stockholms län är ett av de län i landet med kortast kö till specialistvård.

– Vi ser att valfriheten och etableringsfriheten i vården är oerhört central för trygghet, utveckling och kapacitet. Det är tack vare alla vårdgivare som vi har landets kortaste köer till specialistsjukvård, säger Svenonius (M).

”Det är tack vare alla vårdgivare som vi har landets kortaste köer till specialistsjukvård.”

Irene Svenonius (M)

Frågan om privatiseringar i är i botten djupt ideologisk och Irene Svenonius (M) ger tydliga besked till stockholmarna inför valet.

– Jag kommer att slåss för stockholmarnas valfrihet. Att välja husläkare och specialistläkare. Konkurrens driver utvecklingen av offentliga tjänster. Det betyder inte att vi ska lägga ned offentlig verksamhet, vi ska en mångfald.

Utmanaren Erika Ullberg (S) ger beskedet att om de vinner valet så ska de ompröva alla befintliga vårdval. En del kan bli kvar, en del kan skrotas.

– Resultaten imponerar inte. Sjukvården har blivit dyr, ineffektiv och uppsplitrad. Det finns ingen som vill minska friheten för patienten, utan det vi ifrågasätter är friheten för vårdbolagen, säger Erika Ullberg (S).

Besked om samarbeten

När det gäller politiska samarbeten efterfrågar Ullberg blocköverskridande lösningar – även om hon i dag inte vill ge besked om vilka partier hon vill styra med. Svenonius meddelar att Alliansen är deras förstaalternativ men att de ständigt söker stöd i olika frågor.

Svenonius och Ullberg lämnar dock samma besked: Ingen av dem tänker samarbeta med Sverigedemokraterna.

 


Foto: Pekka Pääkkö.

Det här är Irene Svenonius (M)

Ålder: 49 år.

Bor: Täby.

Gör i dag: Finanslandstingsråd för Stockholms läns landsting.

Gjorde innan politiken: Egenföretagare, stadsdirektör i Stockholms stad 2006-2014 och chef för finansavdelningen samt utrednings- och statistikkontoret. 

Utbildning: Civilekonom, företagsekonomi och nationalekonomi.

Tre hjärtefrågor i valet 2018:

  1. Mesta möjliga för skattepengarna. En ekonomi i balans och att alltid utgå ifrån vad som är viktigt för stockholmarna när vi fattar beslut.
  2. God vård när du behöver den. Vi ska tillhandahålla köfri och valfri sjukvård med hög kvalité.
  3. Fortsätta bygga ut kapacitetsstark kollektivtrafik. Utan den kommer Stockholm inte att fungera och vi ska ha en mix av tunnelbana, buss och spårvagn.

Foto: Pekka Pääkkö.

Det här är Erika Ullberg (S)

Ålder: 39 år.

Bor: Huddinge.

Gör i dag: Oppositionsledare för Socialdemokraterna i landstinget.

Gjorde innan politiken: Jobbade i energibranschen, på Regeringskansliet och på Folkbladet i Norrköping.

Utbildning: Har studerat statsvetenskap på Södertörns högskola.

Tre hjärtefrågor i valet 2018:

  1. Vårdens pengar ska gå till vård. Jag vill omförhandla avtalet kring Nya Karolinska vars kostnader riskerar tränga ut annan vård.
  2. Dina behov före vårdbolagens. Vi vill införa en ny vårdmodell, vårdsamverkan Stockholm, där du som patient får en egen vårdansvarig.
  3. Mer tillgänglig vård för alla. Vi behöver bygga nya närsjukhus i Haninge, Barkarby och Skärholmen samt öka resurserna till vårdcentralerna.

Åtta konkreta frågor om landstinget!

Ska sexistisk reklam förbjudas i tunnelbanan? 
Irene Svenonius (M):
– Min utgångspunkt är att SL alltid ska följa riktlinjer grundade i europeiska regelverk, svensk lagstiftning samt praxis utifrån Reklamombudsmannens arbete.

Erika Ullberg (S):
– Ja.
Ska framtidens tunnelbanevagnar ha fler eller färre sittplatser? 
Irene Svenonius (M):
– Framtidens tunnelbanevagnar kommer ha fler ståplatser med större utrymme för barnvagnar och rullstolar. Detta för att skapa mer utrymme, minska trängseln och öka trivseln.

Erika Ullberg (S):
– Det ska finnas både sittplatser och ståplatser. Reser man från Hässelby eller Farsta till Centralen så vill man inte stå.
Var går smärtgränsen för vad SL-korten kan kosta?
Irene Svenonius (M):
– I dag är priset på SL-kortet lägre än i stora delar av landet med ett utbud som saknar motstycke i Sverige. Priset ska inte vara högre än vad som krävs för att trafiken ska vara kapacitetsstark, punktlig, ha hög turtäthet och vara ren och trygg.

Erika Ullberg (S):
– För många är den nådd, men givetvis kan avgifter öka som löner och hyror. Framtida prisökningar måste också ge bättre trafik.
Är det patientsäkert på BB när barnmorskor inte hinner byta mensskydd på sig själva? 
Irene Svenonius (M):
– Professionen avgör vad som är patientsäkert, men för mig som politiker är det en självklarhet att alla våra medarbetare ska ha tid för toalettbesök och raster.

Erika Ullberg (S):
– Nej, det är inte acceptabelt med rådande arbetsmiljö och att födande kvinnor i värkarbete avvisas till andra landsting.
Vem ska skydda vårdpersonal när hotfulla personer kommer till akuten?
Irene Svenonius (M):
– Polisen och ordningsvakter. Vi behöver högre närvaro av polis och ordningsvakter i anslutning till våra akutmottagningar och straffen måste höjas för de som ger sig på medarbetarna i sjukvården.

Erika Ullberg (S):
– Om det behövs ska det finnas skottsäkra glas, låsta dörrar, vakter och poliser. Sjukvården ska ju vara fredad till och med i krig, och självklart en trygg arbetsplats i Stockholm.
Hur ska du få fler sjuksköterskor att vilja jobba på landstinget?
Irene Svenonius (M):
– Vi måste bli bättre som arbetsgivare. Individuell lön och god löneutveckling i jobbet är en del, men långt ifrån avgörande. Det krävs mer tid för återhämtning, avlastning, och större möjligheter att påverka sina arbetstider och beslut på arbetsplatsen.

Erika Ullberg (S):
– Om vi hade styrt hade vi fört en aktiv personalpolitik för bättre löneutveckling och flexibla arbetsscheman med möjlighet till arbetstidsförkortning. Vi vill även göra en permanent satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor med bibehållen lön.
Långa köer på akuten. Behöver Stockholm fler akutmottagningar?
Irene Svenonius (M):
– Nej. Det handlar mer om att få rätt patient till rätt vårdnivå och att hålla vårdplatser öppna. Vården ska finnas nära stockholmarna, inte enbart inne på de stora sjukhusen. 

Erika Ullberg (S):
– Vi behöver se över behovet av att bygga ett nytt akutsjukhus på södra länssidan i takt med att länet växer. Akutsjukvården behöver även omedelbart få ökade resurser så att vi kan öppna de stängda vårdplatserna.
Ser du att landstingsskatten behöver höjas eller sänkas närmsta åren?
Irene Svenonius (M):
– Som jag ser det nu kommer landstingsskatten de kommande åren ligga kvar på samma nivå som i dag. Men en sak ska man komma ihåg: Det finns inget egenvärde i att ha Sveriges högsta landstingsskatt. Vi ska inte vara bäst i Sverige på att beskatta stockholmarna, vi ska vara bäst i Sverige på att leverera sjukvård och kollektivtrafik. 

Erika Ullberg (S):
– Skatten behöver inte höjas. Stockholms läns landsting har ekonomiska förutsättningar som andra landsting endast kan drömma om och landstingsskatten är högst i Sverige. Problemet att vårdens pengar gått till fel saker under moderaternas styre.