Enkät: Vilken är din viktigaste valfråga?

Vad tycker du att politikerna borde fokusera på?
Vad tycker du att politikerna borde fokusera på?
Skola, bostadsbrist eller gängkriminalitet – vilken fråga engagerar dig mest?
Svara på Mitti:s valenkät och gör din röst hörd.