Så ska grönområden värnas i södra förorterna

Vinterviken, Mellanbergsparken och Trekanten ska inte bebyggas, anser L.
Vinterviken, Mellanbergsparken och Trekanten ska inte bebyggas, anser L.
Bevarandet av skog och natur är en viktigt valfråga i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö. Finns det något område i Hägersten-Liljeholmen där det inte går att förtäta mer? Så här svarar politikerna.

Politik i Stockholms stad inför valet 2018

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Finns det något stadsdelsområde i Hägersten-Liljeholmen där det inte går att förtäta mer?

Karin Wanngård, finansborgarråd (S)
Det finns platser i alla stadsdelar i Hägersten-Liljeholmen där det går att pröva ny bebyggelse. Inom ramen för stadsbyggnadsnämnden områdesplanering bedömer vi kontinuerligt vilken potential som finns i stadens olika stadsdelar.
Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)
Hägersten-Liljeholmen har förtätats mycket. När nu planerad bebyggelse står färdig kommer få grönområden finnas särskilt i Telefonplan och Årstadal. I framtida planering bör det byggas utmed Södertäljevägen, inte i grönområden.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd (V)
Vi säger inte generellt nej till förtätningsförslag utan bedömer varje förslag för sig. Men väldigt mycket planeras eller har byggts här och därför ser vi större potential i andra stadsdelar.

Anna Rantala Bonnier, gruppledare (FI)
När staden växer måste vi titta överallt på var förtätning fungerar. På vissa ställen kan större områden bebyggas, på andra handlar det om mindre hus på mindre platser. Än så länge finns inga stadsdelar i staden som är “fulla”.
Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M)
Precis som för andra stadsdelar och för staden som helhet behövs en långsiktig planering och en vision för stadsbyggandet som tar hänsyn till såväl de stora behovet av bostäder som en hållbar miljö. Moderaterna vill inte att gamla sekelskifteshus rivs för att ge plats åt flerfamiljshus och det vill vi ändra på om vi får makten.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L)
Ja. Villaområdenas karaktär och viktiga natur- och kulturområden som Vinterviken, Mellanbergsparken och Trekanten ska bevaras. Stockholm ska växa på ett sätt som bygger vidare på varje områdes unika värden.
Erik Slottner, gruppledare (KD)
Generellt ska förtätning av samtliga stadsdelar göras med hänsyn till befintlig bebyggelse men det är svårt att på förhand definitivt säga nej till all förtätning på särskilda platser.
Karin Ernlund, gruppledare (C)
Förtätning ska alltid ske klimatsmart genom att bygga högre på redan hårdgjorda ytor. Då kan  vi värna stadsdelarnas parker och grönytor vilket är helt centralt när Stockholm förtätas med nödvändiga bostäder.
 
Peter Wallmark, distriktsordförande Stockholm (SD)
Det måste utredas område för område.