454 000 kr ska få fler Skärholmsbor att rösta

Att rösta – en demokratisk rättighet.
Att rösta – en demokratisk rättighet.
2022 ska 67 procent av Skärholmsborna rösta. Det målet har Skärholmens stadsdelsförvaltning som fått 454 000 kronor i statligt bidrag för att förverkliga det.

Valdeltagandet är lågt i Skärholmens stadsdel. I valet 2014 röstade bara 62, 5 procent av invånarna. Nu startar stadsdelsförvaltningen projektet ”Skärholmen röstar”, med målet att öka andelen till 67 procent i valet 2022. Samtidigt ska människor får större samhällsintresse och mer kunskap om politiska frågor.

Ett bra projekt, tycker Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som beviljat 454 000 kronor i stöd.

Stadsdelsförvaltningens metod blir att anlita fyra lokala organisationer – en från Vårberg, en från Sätra, en från Skärholmen och en från Bredäng. De ska vara så kallade valambassadörer och göra uppsökande arbete i områdena. Minst fem personer ska också anlitas som valarbetare, åt stadens valnämnd.

Dessutom ska förvaltningen ska ordna valevenemang på offentliga platser, för att öka kunskapen om rösträtt och lokal demokrati.

Projektet riktar sig framför allt till utrikes födda, ungdomar och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Därför ska det informationsmaterial som tas fram som vara enkel och flerspråkig.

Projektet ska vara avslutat 31 december 2018, men tanken är alltså att det ska få effekt långt efter det.