”Ingen förklarar politik på ett enkelt sätt”

De har sina hjärtefrågor – men är osäkra på hur de ska rösta.
De har sina hjärtefrågor – men är osäkra på hur de ska rösta.
Lisel Nilsson, Evelina Söderblom, Fanny Allgren och Karin Mickos.
Lisel Nilsson, Evelina Söderblom, Fanny Allgren och Karin Mickos.
Inför årets val får nästan 3000 Järfällabor rösta för första gången. För Lisel, Evelina, Fanny och Karin är psykisk ohälsa och undervisning viktiga valfrågor.

– Jag får känslan av att nästan ingen har koll, säger Lisel Nilsson.

Hon är 17 år och kommer få rösta i kommun-, landsting- och riksdagsval i för allra första gången i höst. Hennes skolkamrater håller med. Varken Evelina Söderblom, Karin Mickos eller Fanny Allgren känner att de själva eller klasskamraterna vet hur de ska tänka inför valet.

– Det är ingen i min klass som har koll på politik, bara en kanske, säger Fanny Allgren.

– Folk är nog intresserade men pratar inte om det så mycket. Man har ju sina åsikter, men man kanske inte tänker på politik i allmänhet, säger Karin Mickos.

”Undervisningen måste vara bättre”

Alla fyra går på samhällsprogrammet på Järfälla gymnasium, och trots att de säger att de inte är särskilt intresserade av politik har de alla frågor som ligger närmast hjärtat. Karin Mickos berättar att bara en handfull elever i henne klass kommer från Järfälla – många elever lockas till skolor närmare stan istället.

– Jag tänker mycket på skolan, kvalitén i undervisningen måste vara bättre så att folk vill gå i skola i sin hemkommun. Det är tråkigt att folk åker till andra ställen, men då måste skolan bli bättre, säger hon.

Stress och psykisk ohälsa stora problem bland unga

De tar också upp frågan om psykisk ohälsa, och tycker dels att det är för svårt att få hjälp och att det är ett ämne som måste talas högre om.

– Skolan är viktig, både grundskolan och gymnasiet. Det känns som att många unga lider av psykisk ohälsa och blir stressade i skolan, så jag tycker det är viktigt att fokusera på det, säger Evelina Söderblom.

– Ingen ska behöva skämmas för sin psykiska ohälsa, det måste man prata mer om, säger Lisel Nilsson.

För Fanny Allgren är det miljöfrågan som är vägledande när hon funderar på höstens val.

– Jag jämför olika partier och försöker se hur de vill skapa hållbar utveckling och hur de tänker på miljöfrågor. Men jag tänker också på det som är närmast mig, på skolan och ungdomsmottagningen, säger Fanny Allgren.

Vill att kommunen ska arbeta mer mot sexuella trakasserier

När det gäller de lokala frågorna är de överens om att det viktigaste är att få stopp på trakasserierna i skolan. Som tjejer på en skola där majoriteten av eleverna är killar, känner de sig ofta otrygga i korridorerna.

– Det är mycket sexuella trakasserier och folk som inte kan bete sig. Saker tas inte heller på allvar – skolan och kommunen borde göra mer. Det finns inga konsekvenser för killarna och då fortsätter de, man vågar inte alltid säga ifrån, säger Fanny Allgren.

Mest tar de del av politiken genom sociala medier, men de läser också nyheter och diskuterar vad som händer. Trots att de gärna vill veta mer om politik upplever de att det är svårt. Från de politiska partierna får man ensidig information, och oftast känns det närmast hopplöst att veta vad som stämmer.

– Det är så mycket! Det finns så många partier och frågor, man orkar inte. Och vi vet inte så mycket i jämförelse med de som redan röstat i 20 år, säger Fanny Allgren.

– Det känns som att ingen förklarar politik på ett enkelt sätt, säger Lisel Nilsson.