ANNONS

Förslag om sex timmars arbetsdag i Österåker

Francisco Contreras, vänsterpartiet.
Francisco Contreras, vänsterpartiet.
Korta arbetstiden framför allt för kvinnor. Det föreslår vänsterpartiet i Österåker, som på försök vill införa sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.
ANNONS

Kortare arbetstid är både ett steg mot bättre jämställdhet och bättre hälsa. Det anser vänsterpartiet och föreslår därför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, på försök i Österåkers kommun.

I sin motion skriver partiet att ett allt högre arbetstempo stressar sönder kvinnor, som ofta också har huvudansvar för familj och hem.

Har kommunen råd?

– Vi tror att man sparar in på sjukskrivningarna i stället. Det andra är att vi tror att sex timmars arbetsdag är mer effektivt, säger Francisco Contreras (V), ledamot i Österåkers kommunfullmäktige, som skrivit under motionen.

Är inte äldreomsorgen redan effektiviserad?

– Det finns olika sätt att se på effektivitet. Ett sätt är att dra ned på personalen och att de som är kvar ska göra mer. Men det ger inte bra resultat. Vi menar tvärtom. Vi pratar om hur de utför arbetet och hur personalen mår.

– Men vi menar inte att allt ska bli sex timmar. Vi vill att personalen och ledningen ska titta på detta tillsammans.

Vilka partier tror ni kan stödja förslaget? 

– Vi hoppas att oppositionen tycker att det är ett bra förslag – i huvudsak S och MP. I Göteborg har ett förslag gått igenom med stöd av S och MP, och det finns andra exempel.

ANNONS

– Sedan är det meningen att få igång en debatt i kommunen om detta. Vi vet att inom äldreomsorgen och barnomsorgen så är inte arbetsmiljön bra, där ligger sjukskrivningarna på runt 7 procent.

Enligt förslaget vill V att en eller ett par verksamheter inom den kommunala äldreomsorgen ska delta i försöket.