Här är frågorna som kan avgöra valet

Vilken lokal valfråga är viktigast för folk i Älvsjö?
För Solbergaborna Martin Karlsson och Veronica Mildton är skolfrågor viktiga.
Skola, vård och trygghet. De frågorna hamnade i topp när vi frågade väljare i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö om vilka som är de viktigaste frågorna i det kommande valet.

Vilka frågor är viktigast för dig? Svara på Mitt i:s valenkät här.

Vilken är den viktigaste lokala valfrågan?

Bengt Simonsson, 77, Älvsjö
Att vi får fler parkeringsplatser, det är väldigt ont om parkeringsplatser här. Och det kommer inte att fungera när det nu byggs 1 700 nya bostäder. Jag hyr själv plats i garage, men det har ju inte alla råd med.
Miso Lee, 28, Älvsjö
Jag vet inte riktigt vad som är viktigast i stadsdelen, vi har nyss köpt lägenhet och är nyinflyttade. Men det jag tycker är viktigt generellt är miljöfrågor. Miljön kommer även att påverka kommande generationer.
Martin Karlsson, 35 och Veronica Mildton, 34, Solberga
Martin: Det jag tänker mest på är skolorna och lärarnas situation. Lärarna måste kunna ägna sig åt undervisningen, och inte behöva hålla på med allt annat. Läraryrket måste bli attraktivt.
Veronica: Det som är på tapeten med långa väntetider till vården och situationen inom förskolan med stora förskolegrupper – det är de viktigaste frågorna.Remmy Kalema, 35, Solberga
Jag tycker att det är viktigt att ordna fler aktiviteter för unga. Det byggs ju mycket här i stadsdelen och befolkningen ökar. Det behövs inte bara kvällsöppna aktiviteter för unga som är mellan 14 och 20 år. Många tioåringar har egen nyckel och går hem efter skolan på eftermiddagen. Det borde ordnas något även för dem.
Urban Hidman, 72, Aspudden
Jag tycker nog att vårdfrågorna är viktigast. Det är för långa väntetider och för lite personal. Man kan få vänta åtskilliga månader för att få en tid på vårdcentralen. De måste utbilda fler och anställa vårdpersonal, i stället för att dra ner. Det är samma sak inom äldreomsorgen, där har platser dragits in trots att befolkningen ökar.
Anna Angvall-Skeppstedt, 41, Fruängen
Jag tycker att miljö, skola och integration är de viktigaste frågorna när Stockholm växer.
Det ska inte vara en uppdelad stad. Husen ska vara lika bra och hållbara oavsett var man bor, de ska inte se ut som skit för att man bor i ett fattigare område. Skolorna ska också ha samma kvalitet oavsett område. Om det behövs resurser ska skolorna få det.
Kristina Holmquist, Fruängen
Den viktigaste frågan både lokalt och i landet i stort är LSS-frågan, den nuvarande regeringen går i dag väldigt hårt åt de svagaste. Många föräldrar tvingas sluta jobba för att ta hand om sina barn. Ett välfärdssamhälle ska kunna ta hand om de svagaste.
Tove Forsberg, 37, Västertorp
Vården, skolan och förskolan. Det känns som de allra största frågorna, allt annat kommer på andra plats. I skolan handlar det om stora barngrupper, i vården oroar man sig för om det finns tillräckligt med vårdplatser. Jag fick nyligen barn, och när jag skulle bestämma var jag skulle föda valde jag bort Sös och tog Huddinge eftersom jag var rädd att det skulle bli fullt på Sös och att jag skulle få vända i dörren.
Björn Nilsson, 77, Liljeholmen
Jag tycker nog det där med ordning och reda. Det rycks väskor av gamla tanter och gubbar och nedskräpningen ökar. Om man går runt Årstaviken eller Trekanten som är så fina stråk, så möts man av klotter och skräp. Det ser hemskt ut. Folk måste engagera sig mer i sitt område, säga ifrån och använda sitt civilkurage.