Frågorna som Tyresöborna vill lyfta i valet

Sylvia Ljungdahl, Sara Bruce och Daniel Brännstam.
Sylvia Ljungdahl, Sara Bruce och Daniel Brännstam.
Med ett år kvar till valet kickar Mitt i Tyresö igång sin valbevakning. Vi vill veta vilka frågor som Tyresöborna tycker är viktigast i kommunvalet om ett år. Vad tycker du? Håller du med personerna vi har pratat med?

Vilka frågor blir viktigast i kommunvalet?

Sylvia Ljungblad, pensionär och ordförande Kvinnojouren
– Skolfrågan kommer att vara viktig. När jag träffar föräldrar så är de inte nöjda. Det är för stora grupper och för låg lärartäthet. Sedan vill jag att det ska pratas mer om äldrefrågorna, för den här kommunen är ganska bedrövlig när det gäller pensionärsfrågor. 25 procent av väljarna är ju över 65 år.

Daniel Brännstam, kampsportare
– Miljö och integration. Jag tror att många unga vill att man satsar på miljön och klimatvänliga alternativ i Tyresö. Sedan tror jag många tycker att det är viktigt med ett öppet samhälle där vi ser till att hjälpa människor som lever eller har levt under fruktansvärda förhållanden. Det är så jag tror att de flesta vill att vår generation ska bli ihågkommen och därför blir det en viktig fråga även i kommunvalet.

Krönika: Nu startar vi valbevakningen lokalt

Sara Bruce, verksamhetschef Brännpunkten
– Vi på Brännpunkten tror att sociala frågor är en het potatis. Trygghet behövs på alla plan – ute på gatan, hemma i familjen och i omklädningsrummet. Många saknar närpolis och fritidsgårdar. Det förebyggande arbetet blir en viktig politisk fråga för att motverka utanförskap och ohälsa bland invånarna. Vi behöver satsa på våra barn och unga genom bra skolor och meningsfulla fritidsaktiviteter. Förutom polis, socialtjänst och skola så spelar även föreningslivet och idrotten en viktig roll. Det finns en massa positiva krafter i Tyresö som vi behöver ta tillvara på!

Vilken är den viktigaste valfrågan i Tyresö?

Peter Bonn, Öringe
– Vård, omsorg, invandring och skola. Jag tror det kommer att pratas om äldreomsorgen och hur de unga har det i skolan. Jag har själv en dotter i skolan. Det är viktigt att det finns tillräckligt många lärare och att barnen får den hjälp de behöver.
Sarune Olberkyte, Farmarstigen
– Tryggheten i Tyresö, eftersom det har hänt mycket saker här. Jag vill inte tänka negativt, men min känsla är att det kommer att diskuteras mycket för folk blir oroliga när det händer saker som skjutningen i Fårdala.
Veijo Karjalainen, Lindalen
– Vårdfrågan är viktig, för det är hiskeligt långa väntetider när man ringer till läkaren. Det ser jag som en viktig fråga som vi bör få ordning på. Jag hoppas att den frågan kommer upp mycket i valdebatten.
Stefan Petersson, Bollmora
– Vårdfrågan tror jag kommer att bli viktigast. Det är en fråga som inte bara gäller Tyresö, utan hela landet. Det är för långa köer och inte tillräckligt många läkare. Politikerna borde prata om det, tycker jag.
Birgitta Grahn, Raksta
– Trafiksituationen. Det är katastrof just nu. Det är för dåliga kommunikationer för bilister och svårt att ta sig med från Gamla Tyresö in till centrum, för det är alltid köer. Det byggs mycket, men inga vägar.