Så vill politiken garantera lärarna bra löner

skola genre
Attraktiva löner lyfts ofta fram som ett viktigt redskap för att uppvärdera läraryrket.
Behålla en hög nivå, fortsatta höjningar eller en satsning på att jämna ut löneklyftorna mellan nya lärare och kollegor med många års anställning.
Det är några av politikernas förslag på hur Sollentunas lärare ska garanteras bra löner.

Attraktiva löner lyfts ofta fram som ett viktigt redskap för att uppvärdera läraryrket – och därigenom kvaliteten på undervisningen i skolan.

När Mitt i frågat läsare och väljare, på stan och i en enkät på webben, är skolan och förskolan en av de frågor som flest tar upp som viktig inför valet i höst.

– Jag tror att man behöver höja lärarnas löner och kanske även skärpa kraven för att komma in på utbildningen – så att de som verkligen vill bli just lärare söker sig dit, säger Julia Bobeck från Helenelund i enkäten.

Nu är det politikernas tur att svara.

Vill ni höja lärarnas löner i Sollentunas kommunala skolor – och i så fall hur mycket?

Henrik Thunes (M)
Konkurrenskraftiga lärarlöner är en del av våra åtgärder för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. Vi beslutat att permanenta lärarlönelyftet oavsett om nuvarande statsbidrag fortsätter att delas ut.
Anna-Lena Johansson (L)
Mellan 2014 och 2017 har lärarlöner i Sollentuna ökat med 17 %. Det är viktigt att behålla de konkurrenskraftiga löner för att de skickliga lärarna ska vara kvar och för att kunna attrahera de bästa på arbetsmarknaden.
Magnus Ramstrand (KD)
Vi har stadigt höjt löner och det är bra. Nu ligger Sollentuna bra till och vi får se i den budget vi lägger i juni hur mycket höjningen till skolorna blir. Det är dock inte politiker som sätter löner.
Lars Kallander (C)
Sollentuna ligger bra till i lönerankingen, men har trots det hög personalomsättning. Istället för generellt höjd lön måste därför ökande löneklyftor mellan ny och befintlig personal ses över och arbetsmiljön och ledningsarbetet förbättras.
Anki Elken (SP)
Vi vill tillföra extra ekonomiska resurser till förskolan så att personalen och barnen får liknande möjligheter som andra jämförbara kommuner. Vi anser att all personal i skolan måste ha konkurrenskraftiga löner och en god arbetsmiljö.
Mikael Stigenberg (SD)
Vi tycker det är väldigt viktigt att lärarna får förbättrade arbetsvillkor. Där är högre lön en del, särskilt för erfarna lärare. Även lugnare arbetsmiljö och att som lärare kunna fokusera på undervisning är viktigt.
Joakim Jonsson (S)
Vi vill höja lärarnas löner. Exakt hur mycket bestäms i budgeten, men än så länge har vi avsatt mer pengar än majoriteten för att höja lönerna.
Barkat Hussein (V)
Vi vill ha konkurrenskraftiga löner i kommunen.
Peter Godlund (MP)
Regeringens satsning har förbättrat lönerna markant. De närmaste åren ser vi en mer normal ökning. Längre fram är det rimligt med en speciell satsning igen. För att öka resultaten i skolan måste vi satsa på skolan och värdera upp läraryrket.