ANNONS

Ska Hågelby fredas från nybyggnationer?

Krister Kalte, vd för Upplev Botkyrka, har sett många turer kring Hågelbyparken.
Krister Kalte, vd för Upplev Botkyrka, har sett många turer kring Hågelbyparken.
Av storsatsningarna blev det inget.
Nu tänker kommunen satsa på mer småskalig verksamhet i parken.
Vi frågade politkerna om det betyder att området ska fredas från nybyggnationer?
ANNONS

Den så kallade Familjeparken slutade i bråk. Och förra året kom beskedet att Ekotopia drog sig ur. Nu verkar inriktningen för Hågelbyparken vara något mer småskaligt.

 

Ska Hågelbyområdet fredas från nybyggnationer i framtiden?

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna.
– Hågelby ska fortsätta vara en öppen folkpark för alla. Vi vill inte bygga bostäder där som gör det till en privat park som inte känns välkomnande för alla. Vårt mål är annars att utöka byggandet och bygga 8000 bostäder i Botkyrka till år 2024.
Stina Lundgren, oppositionsråd, Moderaterna.
– Nej. Vi ser gärna att delar av området exploateras för bostäder, företagsverksamheter och övernattningsmöjligheter som exempelvis stugor, camping och hotell. Exploateringen bör dock ske i samklang med områdets höga estetiska värden.
Myrna Persson, kommunalråd, Miljöpartiet.
– Nej till bostäder! Ett översynsarbete pågår just nu och det är viktigt att vi får ett helhetsgrepp kring hela området. Vi ska självklart bevara de gröna kilarna och skydda åkermarken.
Anders Thorén, gruppledare, Tullingepartiet.
– Ja, om vi med nybyggnation menar bostäder. Däremot kan stallbyggnader och ekonomibyggnader som behövs för verksamheten uppföras, med bibehållen karaktär, på samma sätt som Tullinge Skog bör fredas mot kraftig utbyggnad av flerfamiljshus.
Östen Granberg, gruppledare, Sverigedemokraterna.
– Ja, i princip inga nya nöjesparker eller liknande. SD har föreslagit att man i samband med upprustningen av Hågelby också upprustar vikingabyn och inrättar ett fornnordiskt turistcentrum, som skulle passa bra in i denna fina miljö.
Mats Einarsson, kommunalråd, Vänsterpartiet.
– Ja, vi ser framför oss en utveckling där Hågelby utvecklas med mer småskalig verksamhet jämfört med de planer som tidigare har funnits.
Stefan Dayne, gruppledare, Kristdemokraterna.
– Nej. Hågelby är en av kommunens vackraste och mest välbesökta platser. Vi är för en upprustning och utveckling av området, men anser samtidigt det måste vara väl genomtänkta förslag och ske i harmoni med områdets natur och i begränsad utsträckning.
Lars Johansson, gruppledare, Liberalerna.
– Nej. Liberalerna anser att området kan användas för nybyggnation av friliggande villor som går i samklang med befintlig bebyggelse.
Robert Steffens, gruppledare, Centerpartiet.
– Ja, själva parken måste bevaras. Vi vill finansiera en upprustning och renovering av Hågleby genom att bygga småhusbebyggelse i anslutning till Hågelby.