Här är de hetaste valfrågorna i stadsdelen

Vilken är den viktigaste valfrågan?
Rebecca Brinck, 45, Årsta, tycker att skolan är en viktig valfråga.
Årstaskogen, skolan och billiga bostäder. Det är några av de frågor som dök upp när vi frågade er vilken som är den viktigaste valfrågan lokalt.
Vi gick runt i Årsta och Högdalen en eftermiddag och frågade er vilka frågor ni tycker är viktigast lokalt inför valet.

Passa på att göra din röst hörd i vår digitala enkät här.
Vilken valfråga är den viktigaste?

Magnus Sundström, 45, med dottern Lea, Årsta
Årstaskogen och Årstafältet är ju viktiga frågor. Jag tycker inte att det ska byggas i Årstaskogen, jag ser helst att den får vara som den är. Vi är där varje dag och promenerar. Däremot tycker jag att det är bra att det byggs på fältet. Där finns ju också fina hundpromenader, golf och fotbollsplaner, men man ser ändå att det finns mycket outnyttjad yta där.

Vilken valfråga tycker du är viktigast lokalt?

Ulla Lindkvist, 74, Årsta
Att det inte byggs i Årstaskogen. Det finns ju planer på att bygga där, men jag tycker inte att det borde byggas alls i skogen. Det behövs bostäder, men det byggs redan mycket i Årsta. Det ska ju byggas på hela Årstafältet. Jag tycker att skogen ska bevaras. Jag är rädd att de förstör allting om de bygger. Utsikten kommer att försvinna.
Ida Nilsson, 25, Årsta
Jag tycker att vården är viktigast. Jag är sjuksköterska och arbetar på SÖS. Situationen som den är nu är ohållbar. Alla går på knäna. Det fungerar inte att alla jobbar 150 procent. Sedan är det ju problem att rekrytera personal eftersom ingen vill jobba inom vården när det ser ut som det gör. Men det måste bli bättre villkor och mer resurser. Situationen nu är ohållbar.
Rebecca Brinck, 45, Årsta
Skolan. Politikerna borde planera bättre och ha bättre framförhållning. Min yngsta dotter går på Årstaskolans paviljong vid Gullmarsplan. Skolan har hanterat det utmärkt, men jag tycker inte att politikerna har gjort det. Det kan inte komma som en överraskning för politikerna att barnen ska väcka upp. Nu blir det märkliga tillbyggnader och det poppar upp skol- och förskolepaviljonger överallt, på skolgården och i parker.
Emelie Carlsson, 30, Högdalen
Förlossningsvården. Vi kvinnor ska ha rätt till en bra förlossningsvård, barnmorskor och sjuksköterskor och känna oss trygga. Man ska inte behöva åka till Gävle eller någon annanstans långt borta och man ska känna sig trygg när man är på sjukhuset. Det är det som ligger mig närmast hjärtat nu.
Rune Berg, 63, Stureby
Det viktigaste här ute är bostäder för ungdomar. Det byggs en jävla massa, men oftast är de väldigt dyra eller så är det bostadsrätter. Det behövs framför allt hyresrätter med rimliga hyror som ungdomar har råd med.
Nejet Mustafa, 41, Hagsätra
Trygghet. Jag känner mig ofta otrygg när jag går hem från jobbet på kvällen eller när jag går till tunnelbanan tidigt på söndag morgon. Jag är jätterädd. Man läser om allt som händer och det känns inte bra att gå ensam när det är mörkt ute. Det borde gå bussar tidigare på helgmornar och det borde vara bättre belysning.
Martin Ossowicki, 46, Högdalen
För mig är integrationen den viktigaste frågan. Det krävs nytänkande när det gäller bostäder. Jag är för sociala subventioner när det gäller bostäder, annars blir det ingen integration. Sedan behövs det fler naturliga mötesplatser, som fler bänkar och sånt som gör att folk möts. Det handlar inte bara om nyanlända och svenskar, utan även om äldre och yngre.
Axel Fröding, 27, Bandhagen.
Jag är lite partisk eftersom jag jobbar som ungdomsledare, men jag tycker att det behövs fler idrottsytor i Stockholm. Jag tror att man behöver tänka nytt, det behöver inte alltid vara en elvamannaplan eller en stor idrottshall, man kan utnyttja ytor som till exempel tak för basket. Det behövs fler platser för spontanidrott. Fotbollsplaner är nästan alltid uppbokade av föreningar.