Det här vill Huddingeborna inför valet

Rusta upp Sjödalsparken, anser Berit Schmidt, 75 år, Huddinge.
Rusta upp Sjödalsparken, anser Berit Schmidt, 75 år, Huddinge.
Susann Olausson, 53 år, Huddinge, tycker att politikerna borde satsa på pensionärerna.
Susann Olausson, 53 år, Huddinge, tycker att politikerna borde satsa på pensionärerna.
En bättre förskola, mer personal på äldreboenden, punktligare pendeltåg och fler hyresrätter.
Mitt i har kollat med invånarna vilka frågor som är viktigast inför höstens val och här är svaren.

 

Vilka är de viktigaste valfrågorna i Huddinge?

Jan Suliman, 75 år, Huddinge:
– Det som är positivt är att det finns flera bra grönområden och parker här.

Men det behövs fler billiga hyresrätter och bostäder för ungdomar. De ska inte behöva ta dyra lån och bo dyrt.

Jag tycker också att pendeltågstrafiken behöver bli bättre. Tågen behöver komma i tid och det behövs mer information om varför tågen är sena.
Stefan Ohlsson, 28 år, Huddinge:
– Miljön är viktig. Jag brukar tänka på det ibland, som bilarnas koldioxidutsläpp. Jag vet personer som tar bilen om de har ungefär 100 meter till jobbet.

Politikerna kan inte göra allt här utan det är upp till var och en att gå och cykla mer.

Idrott och fritid är viktiga frågor men här satsar kommunen mycket redan.
Berit Schmidt, 75 år, Huddinge:
– Politikerna borde rusta upp Sjödalsparken som förfallit. De prioriterar den inte och ungdomarna bryr sig nog inte, men vi äldre vill ha något fint att titta på. Man kan plantera syrener och ha mer blommor.

Sedan tycker jag att man borde kunna kopiera papper inne på Medborgarkontoret.

En annan viktig fråga är skolan, som borde förstatligas igen för att bli jämlik.
Susann Olausson, 53 år, Huddinge:
– Pensionen är viktigast. Politikerna borde skämmas för att det finns pensionärer som har det så dåligt ekonomiskt.

Krisen inom sjukvården och barnomsorgen är andra viktiga frågor.

När det gäller barnomsorgen borde det finnas platser åt alla barn och att familjerna får den platsen som de vill ha. Jag är dagmamma, världens bästa jobb.
Annica Langetun-Henning, 54 år, Stuvsta:
– Jag är tandhygienist och pendlar varje dag till jobbet. Jag är trött på pendeltåget. Det är mycket signalfel och ofta fullt när det kommer till Stuvsta.

Jag är ute i god tid men ändå har jag fått avboka kunder några gånger för att tåget har varit försenat eller för att det har varit något fel.

Jag skulle även vilja se att Stuvsta centrum får en finare miljö med blommor.

Ove Alvén, 72 år, Segeltorp:
– Eftersom jag är handikappad och multisjuk är sjukvården viktig. Jag vill att landstinget ska släppa sjukvården och att kommunen ska ta över den. Nu är det en stor, tungrodd apparat. Jag tror att köerna skulle minska om kommunen tog över.

Barnomsorgen är också under isen. Man ser att barnen på förskolan är inne alldeles för mycket. 
Kerstin Roswall, 83 år, Stuvsta:
– Det finns för få serviceboenden här. De har försvunnit mer eller mindre. Jag bor bra själv men det behövs fler boenden för äldre med samlingslokal i huset.

Jag har också förstått att det är dåligt med personal i förskolan. Det blir jobbigt för personalen att ha för många barn och det blir jobbigt för barnen som måste få stimulans.
Lena Tulldahl, 59 år, Stuvsta:
– Äldrevården ligger mig varmt om hjärtat. Det behövs större personaltäthet. Det är skrämmande hur det är nu. Personalen hinner bara med det basala.

Politikerna behöver satsa på det här för att ge de äldre en meningsfullhet i slutet av sin tid här på jorden.

Stuvsta centrum är också helt bortglömt. Det finns nästan inga parkeringsplatser, renligheten sköts inte och snöskottningen fungerar inte.
Jenny Ericson, 39 år, Stuvsta, med dottern Estrid:
– Vi har en jätteduktig dagmamma. Det är viktigt att ha en fungerade barnomsorg. Jag hoppas att vår dagmamma får det stöd som hon behöver och att man stöttar de små barngrupperna så att ungarna har det bra.

Man behöver skapa sysselsättning för ungdomar, satsa på fritidsgårdar och se till att ungdomar känner sig sedda så att de inte hittar på något hyss utan känner sig delaktiga i samhället.