Här är Huddingebornas viktigaste valfråga

Inspektör Reine Berglund, Ing-Britt Sundberg Axelsson och Shabnam Nikpour.
Inspektör Reine Berglund, Ing-Britt Sundberg Axelsson och Shabnam Nikpour.
Vad är egentligen viktigast? Skola, vård och omsorg, eller är det infrastrukturen, kommunikationerna, eller kanske tryggheten som kommer att avgöra valet? Vi har frågat tre personer som på olika sätt är engagerade i kommunen och fem helt vanliga Huddingebor vad de tycker.

Reine Berglund, yttre befäl och driver Huddingepolisens populära Facebooksida:

– Kommunen måste fortsätta att hjälpa oss poliser genom att jobba brottsförebyggande. Att klottret ska bort är viktigt eftersom en miljö där klotter får fäste, skrotbilar får stå kvar och det är skräpigt lätt leder till att folk i allmänhet känner sig mindre trygga. Flemingsberg är ett bra exempel där exempelvis centrum och närmiljön fått ett ordentligt lyft. Människor vill fortsätta att hålla det snyggt. Det kostar, men blir med all säkerhet billigare över tid.

Shabnam Nikpour, vinnare av Huddinges demokratipris 2016:

Jag engagerar mig i kulturföreningar och jag undrar hur politikerna ska satsa på ideella föreningar för att ta tillvara på människors engagemang. Civilsamhället och politiken hänger ihop, precis som kulturen och hälsan. Om man har möjlighet att engagera sig bredvid studier eller arbete kan man känna sig stolt och må bättre och då kan man också bidra till ett bättre samhälle. Allt hör ihop.

Ing-Britt Sundberg Axelsson, drar igång Huddingehillsrevyn efter 16 år i Huddingerevyns styrelse:

Kommunikationen tycker jag är en viktig fråga. Kommunen hinner ju inte med sig själva när de bygger nya bostäder så bussarna räcker inte till. Jag bor i Vistaberg och där kan man få stå och vänta hur länge som helst och till slut kommer ingen buss alls. När man inte kan lite på lokaltrafiken blir man ju tvingad att ta bilen istället.

Politiska milstolpar i Huddinges historia

Vilken fråga tror du avgör kommunvalet i Huddinge?

Monika Nygren och dottern Märta, Kästa
Jag hoppas att vilket parti som gör mest för cyklisterna avgör. Ska vi nå miljömålet som vi har satt upp så måste kommunen göra sitt. De har gjort en del redan, men längs med Huddingevägen är det fortfarande dåligt.
Peter Fellenius, Huddinge C
Just nu tänker jag mest på barnomsorgen och skola, det är mest aktuellt för mig just nu. Jag hoppas att de tänker på att det flyttar in nya barn när de bygger här borta, så att det finns platser i skolan.
Molly Lind, arbetar i Huddinge
Bostäder är alltid en het potatis. Det är så svårt att få tag i bostad för ungdomar och det påverkar hela familjen, så jag kan tänka mig att det kommer högt upp men jag är inte säker på att det avgör.
Ronny Brandstad, Stuvsta
Skola och dagis är viktiga frågor. Att det finns plats där man bor så att man inte behöver resa så långt. Jag hoppas att någon tar tag i frågan om hur många elever som finns per lärare, det är för stora klasser just nu.
Elisabeth Olsson, Huddinge C
Stadsplaneringen. Man måste planera bättre när man bygger så att man inte tar av naturområden och bygger så högt. Det har blivit mycket mörkare här sedan de byggde alla höghus.