Hur ska dödsskjutningarna på Järva stoppas?

Rinkeby torg.
Rinkeby torg.
Hur ska ni göra för att minska skjutningarna i Järvaområdet?
Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och sysselsättning för ungdomar är i fokus för Järvaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur ska ni göra för att minska skjutningarna i Järvaområdet?

Karin Wanngård, finansborgarråd, Socialdemokraterna
– 
De som ligger bakom våldsdåden måste bort från våra gator. Polisen måste få de resurser som krävs. Samtidigt ska gängens rekrytering strypas genom fortsatta satsningar på avhopparverksamhet, sociala insatsgrupper och förebyggande arbete i skolan.
Anna König Jerlmyr, borgarråd och gruppledare, Moderaterna
– Det krävs kraftfulla åtgärder för att minska förekomsten av organiserad brottslighet och vapen. Vi vill stärka polisnärvaron och det behövs skärpta straff, Jourdomstolar samt utökad möjlighet till visitering av gäng och enskilda individer.
Karin Ernlund, gruppledare, Centerpartiet
– Förebygga skjutningar med snabba och tydliga reaktioner från samhället i form av jourdomstolar och nolltolerans mot hot och våld, fler poliser och väktare med god lokalkännedom, samt intensifiera arbetet med att minska antalet vapen.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ
– Som kommun måste vi ta ansvar för det förebyggande arbetet så att unga inte hamnar i kriminalitet, men också för att de som vill lämna kriminalitet snabbt ska få hjälp. Avgörande är även samarbete med polis, lokalt föreningsliv och föräldrar.
Daniel Helldén, trafikborgarråd och politisk gruppledare, Miljöpartiet
– De som skjuter och begår brott måste dömas, samtidigt som tillgången på skjutvapen måste minska. Det behövs ett starkt förebyggande arbete över myndighetsgränser, som socialtjänst, skola och polis. Då minskar rekryteringen till gängen.
Erik Slottner, gruppledare, Kristdemokraterna:
– Fler trygghetskameror, fler ordningsvakter, rusta upp otrygga områden som Kista busstorg. Stärka samverkan mellan polis, socialtjänst och skola samt stärka verksamheter såsom Lugna gatan, medborgarvärdar och fältassistenter.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, Liberalerna:
– Socialtjänsten i Järva har svårt att ingripa tidigt när unga hamnar snett. Det sociala skyddsnätet måste därför stärkas. Järva behöver också fler poliser och trygghetsvakter. Grogrunderna för segregationen måste brytas.

Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd, Vänsterpartiet
– Polisen behöver lokal kännedom och mer resurser. För att minska rekryteringen till kriminella gäng behöver alla känna sig inkluderade i samhället och därför är det förebyggande arbetet avgörande. Alla goda krafter måste samarbeta.
Peter Wallmark, distriktsordförande, Sverigedemokraterna
– Polisen ska göra tillslag mer frekvent. Störa gängens verksamhet.