Hyrsköterskor dyr affär för landstinget

Sjöström (S) tycker inte att Carpelan (M) gör tillräckligt för att stoppa hyrkostnaderna.
Sjöström (S) tycker inte att Carpelan (M) gör tillräckligt för att stoppa hyrkostnaderna.
Om pengarna som används till att hyra in personal i stället lades på sjuksköterskornas löner skulle det räcka till en löneförhöjning om cirka 3 000 kronor i månaden.
Det enligt siffror som Socialdemokraterna tagit fram.

Över 600 vårdplatser inom Stockholms läns landsting står outnyttjade på grund av personalbrist.

Landstinget hyrde under 2017 in personal för 570 miljoner kronor för att täppa till luckor i bemanningen. Högst kostnad hade Karolinska universitetssjukhuset, 216 miljoner kronor. Det enligt siffror som Socialdemokraterna i landstinget låtit ta fram.

Sjuksköterskor som går över till privata vårdgivare för högre lön, och höga sjuktal framför allt bland undersköterskor, är ett par orsaker. Det blir en ond cirkel: när det är ont om personal blir jobbet slitigt och stressigt, fler väljer att sluta eller blir sjukskrivna.

Och det är sjuksköterskor som är den största bristvaran. Runt 270 miljoner kostade hyrsköterskorna förra året.

Kritiserar Alliansen

Nu går Socialdemokraterna ut och kritiserar Alliansen som styr landstinget för att låta hyrkostnaderna skena, tvärtemot målet att bli oberoende av inhyrd personal till 2019.

För de 570 miljonerna skulle sjuksköterskornas löner kunna öka med 3 000 kronor i månaden, eller undersköterskorna få ett lönepåslag om nästan 6 000 kronor, enligt deras beräkningar.

– Om vi ska kunna locka till oss personal måste sjuksköterskor och undersköterskor ha en bättre löneutveckling, säger Jens Sjöström (S) oppositionslandstingsråd.

Vill införa arbetstidsförkortning

Andra åtgärder är enligt honom bättre scheman, arbetstidsförkortning och möjlighet till utbildning. Att en del av detta redan står på Alliansens göra-lista avfärdar han:

– Avtal för nya scheman skrevs på för ett halvår sedan och har inte genomförts någonstans. Det är ett alltför krångligt system. Och att undersköterskor och sjuksköterskor får gå specialistutbildning med bibehållen lön är tack vare regeringens satsning där Stockholm fick 68 miljoner kronor till utbildning 2018. Det är en satsning som vi vill permanenta.

Socialdemokraterna har budgeterat 700 miljoner till höjda löner och modeller med arbetstidsförkortning. Utöver detta vill de satsa 400 miljoner kronor på primärvården. Detta finansieras genom att skära ner på konsultkostnader och administration.

– Dessutom får vi ju igen pengar om vi har egen personal i stället för inhyrd, säger Jens Sjöström.

Låg andel inhyrd personal

Enligt Alliansen stannar kostnaden för inhyrd personal på 549 miljoner för 2017.

– Att inhyrningskostnaderna ökar är ett nationellt problem, eftersom det är brist på sjuksköterskor, och vi har bland de lägsta kostnaderna procentuellt i landet, säger Peter Carpelan (M) personallandstingsråd.

Hur ska ni minska på hyrpersonalen?

– Vi ska stärka landstinget som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, med hälsosammare scheman, kompetensstegar för sjuksköterskor och undersköterskor samt genom att avlasta sjuksköterskor och läkare administrativa uppgifter.

Peter Carpelan påpekar att den nya arbetstidsmodellen, som Socialdemokraterna dömer ut, har förhandlats fram med Vårdförbundet, och ska ge mer tid för återhämtning, men att det tar lite tid att införa dem. Och när det gäller vidareutbildning med lön säger han att landstinget skjuter till 20 miljoner per år förutom de statliga pengarna.

Finns det planer på lönesatsningar?

– Vi har Sveriges högsta sjuksköterskelöner. Det är meningen att kompentensstegarna ska ge en god livslöneutveckling.

Fakta

Så mycket tjänar sjuksköterskorna

Medellönen för sjuksköterskor i Stockholms läns landsting är 32 000 kronor.

Medellönen för en specialistsjuksköterska är 35 550 kronor.

Medellönen för undersköterskor är 25 390 kronor.

Siffrorna är exklusive ob-tillägg och övertidsersättning.

2017 hyrde landstinget in vårdpersonal för 570 miljoner kronor.

De inhyrda sjuksköterskorna kostade 269 miljoner kronor.

De inhyrda läkarna kostade 186 miljoner kronor.

 

 

 

Källa: Socialdemokraterna