ANNONS

Partienkät: De vill skrota planen på linbana

Indragna bussar, skip stop och planerna på en linbana till Väsjön engagerar politikerna.
Indragna bussar, skip stop och planerna på en linbana till Väsjön engagerar politikerna.
Vem kräver en ny regionsamordnare, vilka säger nej till linbanan och hur lobbar man bäst mot landstingspolitikerna?
Läs hur Sollentunas politiska partier vill förbättra kollektivtrafiken i kommunen.
ANNONS

Äldreomsorg, skola och förskola, kollektivtrafik, bostäder och trygghet – det är några av viktigaste frågorna inför höstens val när Mitt i frågade Sollentunabor på stan och i en enkät på webben.

Nu är det politikernas tur att svara.

 Hur vill ni påverka landstinget för att få en bättre kollektivtrafik i Sollentuna?

Henrik Thunes (M)
Vi för dialog med landstinget för hur kommunens kollektivtrafik bör utformas. Sollentuna är en tillväxtkommun där såväl boende som företag är beroende av en väl fungerande infrastruktur. Sollentuna behöver mer kollektivtrafik, inte mindre.
Anna-Lena Johansson (L)
Angående Skip-stop har vi haft många diskussioner med landstinget. Vi har höga miljöambitioner och för dessa krävs en bra kollektivtrafik. Busslinjer måste utökas och antalet förseningar och inställda avgångar minska.
Magnus Ramstrand (KD)
Vi har återkommande dialoger med landstinget för att se till att sollentunaborna ska ha den bästa kollektivtrafiken. Vi agerade kraftfullt mot exempelvis Skip-stop-beslutet och där lyckades vi få till ett ändrat beslut.
Lars Kallander (C)
Vi vill att Sollentuna tillsätter en regionsamordnare som betydligt snabbare och bättre än idag bevakar Sollentunabornas intressen i landstingsfrågor. Kommer vi in tidigare i processerna har vi större chans att påverka kollektivtrafiken.
Anki Elken (SP)
Sollentunapartiet har länge drivit frågan om närtrafik (vinkbussar) i alla kommundelar. Detta vill vi att kommunen borde driva mer intensivt i relation med landstinget. Vi är mycket tveksamma till planerna på en linbana i kommunen.
Mikael Stigenberg (SD)
Lokalt har vi engagerat oss mot skip stop-systemet för pendeltågen. Vi vill också ha en ökad satsning på busstrafiken som kan köra på existerande vägar. Vi vill inte satsa på egenfinansierade dyra kollektiva lösningar som Väsjölinbanan.
Joakim Jonsson (S)
Vi drev frågan emot skip-stop och vi har redan som första parti tagit ställning mot den moderatstyrda landstingsförvaltningen försämringar på busstrafiken. De frågorna kommer våra medlemmar som står högt upp på landstingslistan driva
Barkat Hussein (V)
Genom opinionsbildning och politiska medel.
Peter Godlund (MP)
MP har varit med att driva igenom en stor kollektivtrafiksatsning i länet, som för Sollentunas del innebär att tvärspårvägen byggs ut till Helenelund. För sällanresenärerna blev det enklare då zonindelningen försvann. Enhetstaxa gäller nu.
ANNONS