ANNONS

Behöver Botkyrka ta emot färre nyanlända?

Migrationsverket
Migrationsverket ger tillsammans med länsstyrelsen kommunerna anvisningar på mottagande.
Botkyrka är en av de kommuner i Stockholm som tagit emot allra flest nyanlända de senaste åren.
Mitt i Botkyrka/Salem frågar politikerna om Botkyrka behöver ta emot färre nyanlända för att klara integrationen.
ANNONS

Invandring och integration pekas ut som en av de viktigaste valfrågorna i Sverige. Lokalt frågade vi politikerna i Botkyrka om hur de ser på Botkyrkas möjligheter i mottagandet framöver.

 

Behöver Botkyrka ta emot färre nyanlända än tidigare för att klara integrationen?

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna.
– Ja. Fler kommuner ska ta ansvar i mottagandet. Lagen om eget boende (EBO) har skapat utsatthet, trångboddhet och segregation som missgynnar Sverige och de personer som kommer hit. Vi vill se ett mottagande där alla kommuner jobbar för integrationen.
Stina Lundgren, oppositionsråd, Moderaterna.
– Ja! Botkyrka är en av de kommuner som har tagit störst ansvar för det statliga flyktingmottagandet. Vi vill därför, liksom Södertälje, skriva ett nollavtal för mottagande på anvisning. Vi har ändå ett fortsatt mottagande via såväl EBO som anhöriga.
Myrna Persson, kommunalråd, Miljöpartiet.
– Nej, Botkyrka kommun jobbar aktivt med integrationsfrågan och prioriterar den högt. Vi kan göra mer ur många aspekter men på det stora hela klarar vi det. Dock kan vi inte göra allt själva och fler kommuner behöver ta sitt fulla ansvar!
Anders Thorén, gruppledare, Tullingepartiet.
– Ja. Botkyrka är en av de kommuner som tagit störst ansvar vilket bland annat har fått till följd en stadigt vikande skattekraft och ett växande utanförskap. Botkyrka behöver en paus i mottagandet, så att de som redan kommit kan integreras.
Östen Granberg, gruppledare, Sverigedemokraterna.
– Ja, SD har föreslagit en lång paus i mottagandet, vi behöver ett andrum för att ta hand om dom som redan finns i kommunen. Vi vill också inrätta ett återvandringskontor/ återvandringstjänst som hjälper dom som vill återvända till sina hemländer.
Mats Einarsson, kommunalråd, Vänsterpartiet.
– Nej, Sverige måste åter börja försvara rätten till asyl och då måste såklart även Botkyrka hjälpa till. Det är ändå viktigt att fler kommuner – exempelvis i norra Stockholmsområdet – tar ett större ansvar för flyktingmottagandet.
Stefan Dayne, gruppledare, Kristdemokraterna.
– Ja, under en begränsad tid. Botkyrka har idag många utmaningar när det gäller bland annat skolan, boende och arbete och har under många år dragit ett tungt lass. Kristdemokraterna har dock den politiska viljan och ambitionen att hantera frågan.
Lars Johansson, gruppledare, Liberalerna.
– Nej. Men det är viktigt att alla Sveriges kommuner ställer upp och tar ansvar för att ta emot nyanlända. Botkyrka ska vara en av de kommuner som ställer upp. Mottagandet måste kombineras med god SFI-utbildning som leder till jobb.
Robert Steffens, gruppledare, Centerpartiet.
– Vi behöver stärka integrationen så att de nyanlända som kommer till Botkyrka kan komma i arbete så fort som möjligt. Botkyrka behöver också införa en jobbpeng så att fler aktörer kan förmedla jobb.