Järfälla kommun vill nå utländska medborgare

vallokal
6 225 utländska medborgare i Järfälla får rösta i kommun- och landstingsvalen nästa år.
Järfälla kommun har ett tydligt uttalat mål att få så många utländska medborgare som möjligt till valurnorna nästa år.

Från och med november så kommer två stycken demokratisamordnare jobba med att utveckla strategier för att få så många som möjligt ska gå och rösta nästa år. Där är de utländska medborgarna i kommunen en särskilt prioriterad grupp.

– Vi satsar 150 procent på demokratiutvecklingen inför valet, i stället för 100 procent som det varit tidigare. Vi har en demokratiplan och en tydlig riktning i vårt demokratiarbete. Vi vill ha ett jämlikt inflytande och det går inte om vi inte når alla grupper, säger Karin Ottander, som är en av demokratiutvecklarna på kommunen.

Levan tänker ta chansen att rösta

Järfälla kommun hade vid förra valet ett väldigt ojämnt valdeltagande. Exempelvis hade Tallbohov ett valdeltagande på 62 procent, medan det var 93 procent som gick och röstade i Bolinder Strand.