Här är Järvabornas viktigaste valfrågor

Reman Aljabouri med barnen Ritaj och Rayat.
Reman Aljabouri med barnen Ritaj och Rayat.
Reman Aljabouri med barnen Ritaj och Rayat.
Reman Aljabouri med barnen Ritaj och Rayat.
Mitt i frågade läsarna om deras viktigaste valfrågor: Trygghet och bostäder är två heta ämnen.
– Jag vill ha en lägenhet med mitt namn på dörren, säger tvåbarnsmamman Reman Aljabouri

x

Vilken är den viktigaste valfrågan för dig?

Maryam, 39 år, Rinkeby, undersköterska
– Jag har tonårsbarn så för mig är utbildning och fritidsaktiviteter viktigaste valfrågan så att barnen får det bra.
Abdulkadir Hossein, 30 år, Rinkeby, taxichaufför
– Satsa på bostäder! Alltid när de bygger så blir det bostadsrätter. Jag vill kunna hyra en bostad.
Tyras, 38 år, Hallonbergen/Rinkebybesökare, sjuksköterska
– Mina barn är födda i Sverige men många områden är segregerade och det är inte lätt för barnen att ta sig in i samhället Politikerna behöver göra något åt segregationen.
Reman Aljabouri, 26 år, Rinkeby, föräldraledig
– Jag vill ha en en lägenhet med mitt namn på dörren. Vi har flyttat nästan varje år de senaste sex åren. Bott inneboende, i andra hand. Vi har stått i bostadskö i åtta år och ändå får vi ingen lägenhet. Det är jobbigt att byta förskola för barnen hela tiden. Nu vet vi inte vad som ska hända.
Tobi Peters, 24 år, Tensta,
–Säkerhet. Det skrivs så mycket om säkerhet och kriminell verksamhet. det är inte säkert att alla drabbas men det är inte kul för familjer med barn. Man vill känna sig trygg där man bor.Man borde försöka sysselsätta ungdomar på ett mer modernt sätt. Man borde satsa på infrastruktur och miljö så att tenstaborna känner att de är en del av Sverige.
Sahra Ahmed, 40 år, Tensta,
– Här i Tensta behöver vi mer säkerhet. Folk känner sig otrygga. Man ska satsa mer för att folk ska kunna känna sig trygga. Det är särskilt viktigt att ungdomarna får jobba. Man kan kanske öppna vägledning för ungdomar. Våra barn växer också upp här och jag är orolig att det tar samma väg. De ser ju de äldre som förebilder.
Marianella Monzon, 32 år, ungdomsbibliotekarie, Tensta
– Säkerhetsfrågan i relation till socioekonomiska åtgärder och mindre bevakning eller polisiära åtgärder. En annan viktig fråga är bostadspolitiken. Det måste bli stopp på de orimligt höga hyrorna och stopp på korttidskontrakten.
Ramzi Sadi, 60 år, pensionär, Tensta/Husby
– Lösa arbetslösheten och fritiden för ungdomarna. Vi måste ha fler sporthallar så de kan göra något på fritiden. De flesta har inte råd att åka till stan. Mer stöd till föreningarna i allmänhet för kultur eller idrott. Vi har en förening som inte har råd att betala lokalen.