ANNONS

Så ska politikerna bygga fler hyresrätter

Bostäder i Värmdö
Fler hyresrätter behövs. Det är alla Värmdös partier eniga om.
Jörgen Frej, Djurö, vill att det byggs fler hyresrätter.
Jörgen Frej, Djurö, vill att det byggs fler hyresrätter.
När Djuröbon Jörgen Frej går till val i höst är byggandet av fler hyresrätter en viktig fråga. Nu svarar politikerna hur de ser på saken.
ANNONS

– Jag tycker att det byggs alldeles för lite hyresrätter. Jag förstår att det inte är ekonomiskt för kommunen men långsiktigt så behövs det, säger Jörgen Frej.

Jörgen Frej.

Han är en av alla läsare som har fått svara på Mitt i Värmdös enkät om vilka valfrågor som är viktigast.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på våra läsarnas viktigaste frågor.

 

Vad gör ni för att fler hyresrätter ska byggas i Värmdö?

Liv Simonsen (V)
– Det står många i bostadskö och det tar många år att få förstahandskontrakt i Värmdö. Vi vill att alla ska ha någonstans att bo. Därför kämpar vi sedan länge för att det ska byggas fler billiga och klimatsmarta hyreslägenheter i Värmdö.
Mikael Lindström (S)
– Vi gjorde upp med Alliansen om att Värmdö Bostäder/Rikshem ska bygga 1000 nya hyresrätter, men vårt mål är högre. Vi vill upplåta mark billigare, ställa krav på hyresnivå och bygga ”snabba” hus.
Filip Joelsson (MP)
– Detaljplanera centrumområdena och ställ krav på byggherrarna. Det är också dags att Värmdö Bostäder sätter igång den nyproduktion som utlovades när 49 procent av företaget såldes till Rikshem.
Ina Ununger (C)
– Genom vår närvaro i Värmdö Bostäder driver vi på att byggandet av hyresrätter påskyndas. Vi vill att övriga byggprojekt ska generera minst 25-30 procent hyresrätter.
Fredrik Sneibjerg (L)
– Hyresrätter ska vara en del av alla stora byggprojekt, i nya Porslinskvarteren är 30 procent hyresrätter. Viktigt att flyttkarusellen fungerar; äldre som vill sälja villan och flytta till mindre ska kunna göra så, då kan barnfamiljen flytta från mindre boendet till villan.
Deshira Flankör (M)
– Inför bygget av porslinskvarteren förhandlande kommunen med berörda byggherrar om 20 procent hyresrätter. Idag har dessa blivit 30 procent vilket motsvarar cirka 500 hyresrätter. Därefter har vi för avsikt att jobba för att förverkliga bygget av ytterligare 500 bostäder.
Anna Lipinska (KD)
– Det är inte oekonomiskt för kommunen, även om kommuner tjänar mer på att sälja mark till bostadsrätter. Men det är viktigt vid planläggningen framöver att få till områden med blandade upplåtelseformer, både hyres- bostadsrätter och gärna äganderätter.
Thorulf Empfevik (SD)
– Man måste anpassa kraven för byggande av hyresrätter till en hållbar nivå med hänsyn till befolkningsökningen, men också är det av ytterst vikt att skapa billiga hyresrätter som ger möjlighet för våra unga/ensamstående att kunna leva och bo.
ANNONS