Kameraövervakning – Het fråga i Spånga

Chadi Micael Maajoun, företagare i Spånga centrum driver frågan om kameraövervakning.
Chadi Micael Maajoun, företagare i Spånga centrum driver frågan om kameraövervakning.
Mitt i besöker Spånga inför valet 2018. En het fråga bland de tillfrågade är kameraövervakning och säkerhet. Tätt följd av trafiksituationen när nybyggnationer som Bromstensstaden och Spånga station växer fram.

Spångaborna brukar göra sin röst hörd vid valurnorna. Under valet 2014 var valdeltagandet högt. Däremot skiljer sig röstdeltagandet i områdena i Spånga. Flysta var i topp med ett valdeltagande på 86, 1 procent, medan Sundby hade 67, 5 procent. I Bromsten röstade 75, 5 procent och i Solhem/Lunda, var det 83, 8 procent av de röstberättigade som gick till vallokalen. Inför valet 2018 är det dags igen för spångaborna att besöka valurnorna.

Mitt i åkte till Spånga för att undersöka vilka frågor som är viktiga för Spångaborna inför valet 2018. Under året har flera frågor diskuterats. Det som engagerat många under de senaste fyra åren har varit trafiksituationen och bostadsbyggandet som sker när staden växer. Främst kan man lyfta att Bromstenstaden och Spånga station har byggts om i etapper.

Så röstade stockholmarna i kommunvalet 2014

Källa: Valmyndigheten

En annan het fråga är säkerhet och trygghet i Spånga centrum och omkring Spånga station. Eller att uppleva säkerhet på platser som är lite mer undangömda, såsom Spånga IP. Chadi Micael Maajoun, 36 år, som äger Spånga mobilservice och är engagerad i Spånga företagarförening säger att föreningen länge drivit frågan om kameraövervakning i Spånga centrum.

– En av de viktigaste valfrågorna är säkerheten, att minska brottsligheten och känna trygghet i Spånga centrum. I somras slängde någon in en handgranat i butikslokalen här bredvid. Polisen har sitt regelverk och driver det här på riksnivå, men vi vill kunna bestämma lokalt om kameraövervakning behövs. Är du inte kriminell så behöver du inte vara orolig för att någon ska fota privata grejer, det är endast brottsligheten som ska stävjas. Med kameror i centrum skulle vi känna oss säkrare, säger Chadi Micael Maajoun.

Så röstade man i Spånga-Kista valdistrikt – Kommunalval 2014

Källa: Valmyndigheten

Vilken är den viktigaste politiska frågan lokalt i Spånga?

Ingrid Andersson, 64 år, Solhem, pensionär
- En viktig fråga är övervakningskameror på Spånga station för att öka tryggheten och att kunna utreda brott. Jag vet att Moderaterna har drivit frågan, men jag vet inte om det är det parti som ligger närmast mig.
Oke Saarenpää, 62 år, Bromsten, plåtslagare
- Det är viktigt att trafiksituationen fungerar. Det byggs mycket nya lägenheter i Spånga och då behövs cykelvägar och övergångsställen. Tunneln som byggs under järnvägen gör att man kan gå säkert förbi den. Sedan vill jag ha en rondell vid Spångavägen vid järnvägsviadukten. Jag är fastighetsägare och brukar läsa Trafikverkets planer. Det är viktigt att skolor och dagis har en bra trafiksituation med cykel- och gångbanor när föräldrar hämtar och lämnar. Så att det inte blir kaos för oss som arbetar.
Jessika Karlsson, 20 år, Solhem, kassabiträde på bageri
- Jag vet att det inte är lagligt med kameror, men fler kameror i Spångaområdet skulle få oss att känna oss säkrare. Fler poliser däremot skulle kännas obekvämt. Sedan har det varit problem med barn som fått stenar kastade på sig på Spånga IP. Det är ett ställe som är ganska folktomt, men det händer saker i hemlighet. Jag skulle inte ha problem med fler kameror som finns i andra länder. Så länge du inte gör något fel, så behöver du inte bry dig om att synas på bild.
Claudia Lindemyr, 19 år, Solhem, sjukskriven och förstagångsväljare till vänster i bild
- Jag håller med många andra i Spånga om att det behövs kameror i centrum. Helst skulle det finnas vakter som går omkring i centrum på kvällarna. Här är det inte så mycket människor och det är en öppen plats, där det lätt kan hända saker. Jag vet inte om några partier driver dessa frågor, jag är förstagångsväljare. Men det är dags att sätta sig in i frågorna och börja bry sig.
Eva-Britt Leander, 61 år, Solhem/Spånga, tjänsteman på Stockholms stad till höger i bild
- Till skillnad från många andra, så vill jag inte ha hit Systembolaget. Det för med sig problem. Det är ändå nära till andra centrum. Jag tror att kombinationen av mycket nya studentbostäder och Systembolag inte är bra. Det är också viktigt att pendeltågstrafiken fortsätter stanna i Spånga och inte hoppar över vår station, som tidigare har varit på förslag.