Homa Khosrawi vill få nyanlända att rösta

Homa Khosrawi är integrationsstödjare i Upplands-Bro kommun.
Homa Khosrawi är integrationsstödjare i Upplands-Bro kommun.
Homa Khosrawi som arbetar som integrationsstödjare i Upplands-Bro kommun ser möjligheter till att öka nyanländas kunskap och intresse inför valet 2018.
– Vi kommer att ha det som tema i flera av våra projekt i början av nästa år, säger hon.

Upplands-Bro kommun har många olika projekt där de arbetar med etableringen av nyanlända. Språkcaféer, vänfamiljer och en kvinnoverksamhet är några exempel.

Inom ramen för dessa planerar man att informera, samtala och kanske hålla workshops om hur svensk politik fungerar, vad partierna har för ideologier och vilka frågor de vill lyfta.

– Vi hoppas att vi nästa år kommer att ha ett högt valdeltagande bland våra nyanlända och då är det viktigt att de är insatta, säger Homa Khosrawi.

En stor del av integrationsverksamheten pågår i caféet Nyfiket i Brohuset.

– Jag hoppas att det här kommer att bli ett forum dit politikerna kommer och vill träffas och berätta, säger Homa Khosrawi,