ANNONS

Så vill politikerna minska utsläppen

Hur vill Huddinges politiker minska utsläppen?
Hur vill Huddinges politiker minska utsläppen?
Klimatförändringarna är en aktuell fråga för många väljare. Så här vill politikerna minska utsläppen som påverkar klimatet:
ANNONS

Förskolan, bostäder, äldrevården, pendeltågen och naturen är i fokus för Huddingeborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor. Här är sjätte delen.

Hur vill ni minska utsläppen som påverkar klimatet?

Daniel Dronjak, Moderaterna:
– Dubbla internationella klimatinvesteringar. Satsa på cyklar och bättre framkomlighet för bussar, laddinfrastruktur, biogaspumpar och stöd till miljöprojekt.
Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiet:
– Satsa på förnybar energi. Vi har drivit på en samordnad kommunal varudistribution, en minskning av koldioxidutsläppen med 70 procent varje år.
Sara Heelge Vikmång, Socialdemokraterna:
– Hårdare miljökrav när kommunen upphandlar, fler cykel- och infartsparkeringar, fler laddstolpar och utbyggd kollektivtrafiken. Enklare att sopsortera.
Karl Henriksson, Kristdemokraterna:
– Lättare att gå, cykla och åka kollektivt året om. Återbruks- och återvinningstänk vid kommunala inköp. Gladö centrum för företag med återvunnet material.
Malin Danielsson, Liberalerna:
– Vi har minskat utsläppen genom samordnade transporter. Bygg Spårväg syd, öppna Åleden för klimatsmart elbuss, skippa skipstop och fler infartsparkeringar.
Christian Ottosson, Centerpartiet:
– Gynna kollektivtrafiken med pendelparkeringar, ta bort skip stop och satsa på elbussar. Fler cykelvägar, laddstolpar och kretsloppspark för återanvändning.
Nujin Alacabek Darwich,Vänsterpartiet:
– Se över rutiner, satsa på närodlat, minska köttätandet och fossilfri fordonsflotta. En klimatkampanj om hur medborgarna kan agera klimatsmart.
Lars Björkman, Huddingepartiet:
– Närbutiker i bostadsområden - inte bara handel i stora centrum och handelsområdena. Tätare bussturer mellan bostadsområden och pendeltåg.
Mats Arkhem, Sverigedemokraterna:
– Prioritera närproducerat. Större infartsparkeringar i kommunen så fler kan åka kollektivt. Globalt sett är Huddinges klimatpåverkan försumbar dock.
Anders Lönroth, Miljöpartiet:
– Genom att satsa stort på att det ska bli lättare att välja att gå, cykla och att åka kollektivt så fler kan välja andra alternativ till bilen.