ANNONS

Så vill de locka de unga från centrumhänget

Centrumhäng.
Så vill politikerna få bort Haninges ungdomar från centrumhänget.
Trots fritidsgårdar och föreningar över hela Haninge hänger många ungdomar vid centrumen runt om i kommunen på kvällar och helger. Såhär vill politikerna i kommunhuset locka fler unga till fritidslivet.
I en serie på fem delar får politikerna i Haninges kommunhus svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag den här veckan. Det här är den tredje delen.
ANNONS

Trots fritidsgårdar och föreningar över hela Haninge hänger många ungdomar vid centrumen runt om i kommunen på kvällar och helger. Såhär vill politikerna i kommunhuset locka fler unga till fritidslivet.

Hur ska ni attrahera fler av Haninges unga till fritidslivet och få bort dem från centrumanläggningarna?

Petri Salonen, Centerpartiet
– Vi vill stötta föreningslivet i Haninge, för att på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar att ta tillvara människors engagemang.

– Vi vill att fler mötesplatser för föreningslivet och för ungdomar skapas i kommunen.
Martin Strömvall, Kristdemokraterna
– Vi vill att kommunen i samarbete med föreningarna och organisationerna uppmuntrar ungdomar att engagera sig i föreningslivet.

– Haninges barn och unga ska årligen erbjudas kulturaktiviteter och idrottsaktiviteter som kommunen arrangerar.
Tobias Hammarberg, Liberalerna
– Vi vill se ett ökat stöd till Haninges föreningar. De måste få bättre förutsättningar att bedriva verksamheter som lockar unga.

– Fler fältassistenter kan också behövas. Samtidigt behöver Haninges föräldrar ta ett större ansvar för vad deras barn gör.
Sahir Drammeh, Miljöpartiet
– Fritidsgårdar måste finnas i alla Haninges tätorter och de behöver bättre öppettider på helger och lov.

– Vi har mycket aktiviteter på sport-, påsk- och höstloven på fritidsgårdarna, och i vår budget för 2018 och 2019 utökas tiderna ytterligare.
Martina Mossberg, Moderaterna
– Vi behöver fältfritidsledare ute. Vi vill också se en nolltolerans – som fungerar på riktigt – mot droger vid verksamheter.

– Idrottsverksamheterna måste prioriteras. Unga kriminella måste uppleva tydliga konsekvenser tidigt.
Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna
– Vi menar att Haninge satsar mycket mindre på fritidsverksamhet än de flesta andra kommuner. Och detta måste förändras.

– Det behövs också insatser för ensamstående föräldrar och barn med psykisk ohälsa, samt insatser mot våld i hemmet.
Meeri Wasberg, Socialdemokraterna
– Om vi påbörjar närmare samarbeten mellan skolorna, fritidsgårdarna och föreningslivet i Haninge kan fler unga hitta olika fritidsaktiviteter.

– Det är viktigt för oss att fånga upp ungdomarnas intressen och på det sättet forma olika verksamheter.
Christian Lindefjärd, Sverigedemokraterna
– Vi vill satsa på ett rikt och utbyggt idrottsliv för Haninges unga. Ungdomsidrotten är bra för hälsan, den skapar goda vanor och ger en meningsfull fritid.

– Det är också viktigt att ungdomsidrotten finns lokalt och att den inte kostar för mycket.
Samuel Skånberg, Vänsterpartiet
– Vi vill att Haninges fritidsgårdar hålls öppna från skolans slut alla vardagar samt helger och lov.

– Vi behöver involvera de unga när verksamheterna planeras, och ungkulturhuset Porten i Jordbro måste leva kvar.

– Vi vill utöka satsningen på uppsökare.
ANNONS