S: ”Bygg t-bana mellan Hjulsta och Barkarby”

Det är inte första gången som man vill förlänga Hjulstas "hemliga" spår.
Det är inte första gången som man vill förlänga Hjulstas "hemliga" spår.
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting vill se en utbyggd tunnelbana mellan Barkarby och Hjulsta.
Och vill att regeringen hjälper till med finansiering.
– Vi tror att bygga en tunnelbana från Hjulsta kan stärka den sociala hållbarheten i området och underlätta för arbetstillfällen, säger Talla Alkurdi (S) oppositionslandstingsråd.

En halv kilometer tunnelbaneräls finns färdigbyggd under Hjulsta som leder ut på ett fält vid Bergslagsvägen. Därifrån återstår cirka en kilometer till Barkarby.

Socialdemokraterna i Stockholm läns landsting vill förlänga den rälsen så att den går hela vägen fram till Barkarby.

– Vi ser en stor vinst i att koppla samman Hjulsta, Tensta och Rinkeby med Barkarbys handelsplatsområde, som är ett av Stockholms största tillväxtområden, säger Talla Alkurdi (S) oppositionslandstingsråd.

Vill bygga med pengar från regeringen

I vår fattar regeringen beslut om vilket stöd länen får för regional transportinfrastruktur. Socialdemokraterna vill då att staten ger en grundplåt till Barkarby – Hjulsta. Tanken är att resten av finansieringen för utbyggnad av tunnelbanan mellan Hjulsta och Barkarby ska komma från Stockholms läns landsting tillsammans med intäkter från nya bostäder.

”Vi tror att det kan stärka den sociala hållbarheten och underlätta för arbetstillfällen”

ytläge skulle kostnaden vara cirka 350 miljoner kronor och en utbyggnad i tunnel blir dyrare och har beräknats till cirka 1,5 miljard kronor i en annan sträckning och inklusive ny station, enligt beräkningar i Socialdemokraternas förslag. 

– Vi tror att bygga en tunnelbana från Hjulsta kan stärka den sociala hållbarheten i området och underlätta för arbetstillfällen, samt i viss utsträckning motverka segregation, säger Talla Alkurdi (S) oppositionslandstingsråd.

Det finns idag ett beslut om att tunnelbanan ska förlängas mellan Akalla och Barkarby. Utbyggnaden ska vara färdig till år 2024.

Inte första gången förslaget lyfts

Det är inte första gången som förslaget att förlänga tunnelbanan den sträckan. Redan i valet 2010 drev Socialdemokraterna frågan om att bygga ut blåa linjen från Hjulsta till Barkarby.

Tidigare har även fastighetsbolaget Einar Mattsson lagt fram förslag om att nyttja Hjulstas förlängda spår för att knyta ihop tunnelbanan med Barkarby.