Småpartier slåss om platser i landstinget

Carolin Nielsen siktar på landstingsfullmäktige.
Carolin Nielsen siktar på landstingsfullmäktige.
Nu har valsedlarna fastställts inför valet i höst. För Stockholms läns landstings del är det tre partier som i dag står utanför som vill in: Feministiskt initiativ, Medborgerlig samling och Vi socialkonservativa.

När sista dagen för att anmäla kandidater till höstens val hade passerat i förra veckan fanns tre partier, utöver dem som redan sitter i Stockholms läns landsting, som anmält kandidatlistor och valsedlar till landstingsvalet.

Det är Feministiskt initiativ, Medborgerlig samling och Vi socialkonservativa.

Medborgerlig samlings valsedel innehåller 34 namn. Överst på listan står Carolin Nielsen, Järfällabo och sjuksköterska.

Vill samarbeta med SD

Hon tycker att de etablerade partiernas ”beröringsskräck” med Sverigedemokraterna är odemokratisk.

– Vi vill ha breda reformer, och att man pratar med alla partier. I och med decemberöverenskommelsen var förtroendet för de etablerade partierna förbrukat, säger hon.

När det gäller landstinget i Stockholm så vill partiet satsa på kärnverksamheterna sjukvård och kollektivtrafik och att man bevarar gamla Karolinska sjukhuset.

Är ni ett missnöjesparti?

– I viss mån är väl alla nystartade partier missnöjespartier.

Janouch ställer upp

På riksplanet har partiet fått draghjälp av författaren Katerina Janouch, nummer 11 på valsedeln. Hon fick stor uppmärksamhet efter att ha uttalat sig om Sverige och svensk invandringspolitik i tjeckisk tv.

– Jag delar synen att Sverige har tagit emot för många flyktingar och immigranter på kort tid, säger Carolin Nielsen.

Partiet har för sin valkampanj utfärdat riksdagsobligationer där målet är att samla in 10 miljoner kronor.

Vilde med nytt parti

 På Vi socialkonservativas valsedel finns två personer, och den listan är inte låst, utan där kan väljarna tillföra nya kandidater.

De två kandidaterna är Rickard Wall (Södermalm) och Michael Abrahamsson (Nacka). Rickard Wall valdes in i landstinget för Sverigedemokraterna 2014, men uteslöts ur partiet året därpå och sitter sedan dess som politisk vilde i landstingsfullmäktige.

Även Feministiskt initiativ ställer upp i landstingsvalet, med Anneli Nordström (Stockholm) som första namn.

Fakta

Så fungerar öppna listor

En lång rad partier har anmält att de deltar i valet, men de har inte beställt valsedlar till landstingsvalet.

För många av dem gäller att de har anmält sig till riksdagsvalet, vilket automatiskt ”spiller över” på landstingsvalet.

För de partier som har anmälda kandidater innebär det att partiet ”låser” sina listor. Partiet skyddar då sin kandidatlista från att väljare kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de som partiet valt.

Om ett parti väljer att inte anmäla kandidater kan väljare nominera en eller flera kandidater genom att skriva till namn på valsedeln. Kandidaterna måste ha gett sitt samtycke i förväg.

Följande partier har anmält att de deltar i valet, men har ännu inte anmält några kandidater:

Basinkomstpartiet

Bg demokrati

Common sense in Sweden

Demokratirörelsen

Europeiska arbetarpartiet EAP

Final Partiet

Folkstyret

iGov.Direct

Initiativet

Landsbygdspartiet oberoende

Lången&Co

Medborgarresan

Nordiska motståndsrörelsen

Norrlandspartiet

Partiet folkomröstning

Populisterna

Skånepartiet

Sociala partiet

Spektral demokrati

Sveriges kommunistiska parti SKP

Tryggare Sverige

Valsamverkanspartiet

20 % skattepartiet

Källa: Valmyndigheten