Blir det nykomlingarna som avgör valet?

valsedlar
Valsedlar från förra valet.
Om ett år är det dags att gå till valurnorna igen. Bara det senaste halvåret har Huddinges befolkning ökat med 1 100 personer, och sedan förra valet har vi blivit nästan 4 500 fler. Blir det nykomlingarna som avgör valet i Huddinge?

Nästa år är det återigen dags att uppsöka valurnorna och lägga sin röst på det parti eller person som man hoppas ska förvalta Huddinges pengar på bästa sätt. Huddingeborna är inte helt överens i frågan – och faktum är att vi har en hel del nya Huddingebor som ska göra sin röst hörd för första gången och som kanske tycker helt annorlunda än de som bott här längre.

Krönika: Nu startar vi valbevakningen lokalt

Sedan förra valet har Huddinge styrts av en minoritetskoalition bestående av allianspartierna, Drevvikenpartiet och Huddingepartiet. Huddingeborna röstade precis som föregående val väldigt jämnt och Socialdemokraterna och Moderaterna fick precis lika många mandat vardera.

Huddinge är långt ifrån en homogen kommun – hade en av kommundelarna fått bestämma själva hade valutgången blivit en helt annan.

Av alla 58 små valdistrikt som Huddinge är uppdelat i är Fullersta gård det distrikt som så att säga blev vinnare i förra valets utgång. Här röstade man mest likt genomsnittet i Huddinge och fick alltså det man röstade på, medan andra delar fick hålla till godo med vad hela kommunen ville.

Så röstade Huddinge i förra valet:

Mest olikt det övergripande resultatet röstade de som bor i Vårby och Flemingsberg. Här fick Socialdemokraterna mer än hälften av rösterna i flera distrikt och fler lade sina röster på Vänsterpartiet än på Moderaterna. I andra änden av skalan ligger distriktet Utsälje där moderaterna blev som allra störst med nästan 44 procent medan Socialdemokraterna inte ens fick femton procent av rösterna.

Andra distrikt som stack ut är Länna, där Drevvikenpartiet fick hela 31 procent av rösterna. Huddingepartiet fick flest sympatier från valdistriktet Vidja-Mellansjö-Svartvik och landade där 24 procent av rösterna.

Här är Huddingebornas viktigaste valfråga

Sedan förra valet har Huddinge vuxit i en rasande takt. Bara under årets första halva blev vi 1100 fler Huddingebor och totalt har vi ökat med nästan 4500 personer sedan 2014. En del av ökningen står så klart bebisar för, men den största ökningen består av människor som flyttat hit från andra kommuner till alla nya hus som har byggts.

Bostadsbyggandet fortsätter och enligt prognosen kommer Huddinge att öka med ytterligare 27 000 människor till 2026. Och kanske blir det nykomlingarna som avgör om det blir ett maktskifte i kommunhuset nästa år eller ej.

Därför är lokalvalet viktigt för dig