Så ska politikerna öka tryggheten i Danderyd

Tryggheten är först ut i frågorna till politikerna.
Tryggheten är först ut i frågorna till politikerna.
Trygghet är en av Danderydsbornas viktigaste frågor inför valet. Det här vill politikerna i kommunen göra åt saken om de vinner.

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och företagande är i fokus för Danderydsborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara på läsarnas viktigaste frågor. Först ut: Tryggheten.

Vad ska ni göra för att öka tryggheten i Danderyd?

Christer Erestål (SD)
Vi vill införa ett trygghetsnummer dit man kan vända sig om man misstänker brott eller känner sig otrygg. Ronderande väktare för att minska inbrotten samt stoppa tiggeriet.
Carolin Robson (MP)
Vi kan genom trygghetsvandringar inventera otrygga områden och skapa en digital funktion för otrygghetsanmälningar. Kameraövervakning behövs också vid busshållplatsen Danderyds sjukhus och gångtunneln mellan T-banan och Hortusparkeringen.
Håkan Johansson (KD)
Vi kommer att arbeta för att Danderyd återfår sin polisstation. Kommunen ska begära tillstånd att få anställa kommunala poliser.
Olle Reichenberg (M)
Det behövs fler poliser i Danderyd för att motverka inbrott och annan kriminalitet. Fler poliser har vi även föreslagit nationellt. Vi vill stävja tiggeriet genom förbud och är positiva till att pröva kameraövervakning på otrygga platser.
Jenny Åkervall (S)
Vi vill se en ökad polisnärvaro och mer resurser till grannsamverkanbilen och säkerhetsföretag som kan patrullera kommunen. Vi vill även ha kameraövervakning på utsatta platser.
Siv Sahlström (C)
Se till att det är ordentligt upplyst på otrygga platser. Samarbeta med polisen och ta råd av dem om förbättringar i miljön. Stödja den effektiva grannsamverkan. Undersöka möjligheten till kameraövervakning på speciellt utsatta platser.
Bengt Sylvan (L)
Att känna sig trygg i sitt hem och i sin kommun är för oss liberaler en självklarhet. Liberalerna vill se stora satsningar på fler poliser, men också kommunala trygghetsvakter. Liberalerna vill att en polisstation återinförs i Danderyd.