ANNONS

Oppositionen oenig kring kriskommission

M, L och KD är inte överens kring M:s förslag att ta in en kriskommission i nämnden.
M, L och KD är inte överens kring M:s förslag att ta in en kriskommission i nämnden.
Tobias Hammarberg (L) tycker att M tar i för mycket i att kräva en kriskommission.
Tobias Hammarberg (L) tycker att M tar i för mycket i att kräva en kriskommission.
Martin Strömvall (KD) tycker att M:s förslag är att gå för långt, men menar att det finns problem i Haninges skolor.
Martin Strömvall (KD) tycker att M:s förslag är att gå för långt
Sedat Dogru (M).
Sedat Dogru (M) vill att en kriskommission tillfälligt tar över nämnden.
Insändarskribenten känner sig sviken av Brandbergsskolan.
Brandbergsskolan är ett av de största ämnena inom Haninges skolpolitik.
Moderaterna får inget stöd hos sina oppositionskollegor i kravet på att byta ut skolnämnden i Haninge. Både L och KD säger nej.
ANNONS

Mitt i har tidigare berättat om Moderaternas krav på att byta ut hela skolnämnden i Haninge och ta in en tillfällig kriskommission.

Anledningen ska dels vara de svaga resultaten på Brandbergsskolan, där merparten av Haninges nyanlända går och där inte ens 45 procent av eleverna fick godkänt i alla ämnen det gångna året. Dels ska det handla om de stora bristerna i kommunikationen mellan Haninges rektorer och kommunens skolledning som framkommit i en extern granskning.

Moderaternas förslag är att gå alldeles, alldeles för långt

M:s förslag blev redan tidigt i höstas nedröstat i kommunstyrelsen, och Socialdemokraterna har avfärdat M-kritiken som ett politiskt utspel.

Tobias Hammarberg (L), oppositionens gruppledare i grund- och förskolenämnden, tar också avstånd från oppositionskollegans förslag.

– Tittar man på genomlysningen så finns det saker som skulle kunna vara bättre, men Moderaternas förslag är att gå alldeles, alldeles för långt, säger han till Mitt i.

Tobias Hammarberg upplever, olikt Moderaternas Sedat Dogru, att samtalen mellan partierna fungerar i skolnämnden.

– Naturligtvis finns det många sakfrågor där jag tycker de som styr hamnar helt galet. Men mycket fungerar bra i nämnden, säger han.

Den stora frågan är vad vi kan göra för att Brandbergsskolan ska bli tillräckligt attraktiv för fler elever

När det gäller Brandbergsskolan så tycker både M och KD, efter flera år där kommunen tvingats stötta skolan ekonomiskt utan förbättringar, att den ska tas över av en friskoleaktör.

Tobias Hammarberg och L tycker dock inte att driften är frågan.

– Oavsett vem som driver Brandbergsskolan så blir det ju för dyrt att driva skolan när den inte bär sina egna kostnader. Den stora frågan är vad vi kan göra för att Brandbergsskolan ska bli tillräckligt attraktiv för fler elever, säger han.

Martin Strömvall, ersättare i nämnden för KD som likt L backat från M:s förslag, menar att det är oroväckande att den S-styrda skolnämnden och förvaltningen i Haninge inte alltid drar jämnt.

Den floppade lågstadiesatsningen i kommunen inför 2015/16 är ett sådant fall, menar han.

Nyanlända som enskild förklaring håller inte

– Sedan skiljer sig resultaten mellan Haninges skolor väldigt mycket åt. Och det är djupt oroväckande att skolresultaten totalt sett backar, säger han.

Martin Strömvall är också kritisk till att de nyanlända eleverna pekats ut som en självklar förklaring.

– Många andra kommuner har också tagit emot många nyanlända och kan ändå höja resultaten. Nyanlända som enskild förklaring håller inte.

– Men vi delar inte Sedat Dogrus (M) uppfattning att ta in tillfälliga politiker i nämnden. Har man fått mandat att sitta i skolnämnden ska man ha kompetensen och förmågan att göra ett bra jobb där, säger han.

ANNONS