KD: Sociala satsningar för ökad trygghet

Polis i Åkersberga
Polisen visar upp sig, här med Michaela Fletcher (M).
Trygghet är en av Österåkersbornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Skolan, trygghet, bostäder, trafik och integration. Det är några av de frågor som intresserar Österåkersborna mest inför valet.

I en serie på fem delar får politikerna svara på vad de vill göra, om de får bestämma.

Hur ska ni göra för att öka tryggheten i kommunen?

Michaela Fletcher, kommunalråd, Moderaterna
Vi kommer fortsätta att driva på för en än mer synlig polis på gator och torg och att polisstationen i Åkersberga öppnar igen. Från kommunalt håll handlar det om att samarbeta brottsförebyggande med polis, föreningar och föräldrar.
Mathias Lindow, kommunalråd, Liberalerna
Grunden för tryggheten byggs i skolan och att man ser till att alla elever fullföljer skolgången. Förebyggande arbete med bl a fritidsfältare och föreningsliv där ungdomar får vuxna som ser dig. Fysiska åtgärder som bättre utebelysning.
Michaela Haga, Centerpartiet
Prioritera trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och bidra till fler insatser mot kriminalitet. Vi vill bygga bort otrygga och ödsliga miljöer och ha kameraövervakning i anslutning till exempelvis kollektivtrafik och parkeringar.
Arne Ekstrand, Kristdemokraterna
Höjd budget till Socialnämnd och skola mot ungas psykiska ohälsa. Ökad satsning på barn med särskilda behov. Mer närpolis. Mer personal till familjerådgivning. Fler fältassistenter. Stöd till volontärverksamhet och ungdomsföreningar.
Lennart Berneklint, Österåkerspartiet
Arbete pågår med bättre belysning och öppnare platser tillsammans med ”Trygg i Österåker” och kommunpolisen.
Ann-Christine Furustrand, oppositionsråd, Socialdemokraterna

Satsa förebyggande på förskola och skola. Föräldrautbildningar och stöd till föräldrar. Fler anställda Trygg i Österåker. Satsa på kommunens fritidsgårdar. Fler synliga poliser och en fast polisstation. Krafttag mot knarkhandel. Belysning.
Michael Solander, Miljöpartiet
Satsning på förskola/skola är bästa sättet att förebygga kriminalitet. Nattvandringen behöver fortsätta. Kvinnojourens ersättning behöver ökas. Bygg bort otrygga miljöer och skapa attraktiva offentliga rum. Kameraövervakning i riskmiljöer.
Francisco Contreras, Vänsterpartiet
Brotts- och drogförebyggande insatser i nära samarbete med närpolisen, skolan, fritidsgårdar och socialtjänsten. Österåker måste ges tillräckliga polisiära resurser för att bekämpa kriminaliteten. Ge stöd till Trygg i Österåker.
Hans Hellberg, Roslagspartiet
Vi kräver etablering av en bemannad polisstation, gärna i brandförsvarets fastighet. Vi kräver utökad kameraövervakning av de centrala delarna i Åkersberga. Vi vill ha ett trygghetsråd med nära koppling till polisen.
Peter Wihlner, Sverigedemokraterna
Vi vill återinföra en närpolisstation med dygnet runt bemanning samt patrullerande polis för att öka tryggheten i hela kommunen. Utplacering av kameror, större satsning på förebyggande arbete, nattvandring och närvaro av väktare.