Så vill Österåkers partier förbättra skolan

Österskärsskolan
Österskärsskolan, Österåker.
Skola och förskola är en av Österåkersbornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Skolan, trygghet, bostäder, trafik och integration. Det är några av de frågor som intresserar Österåkersborna mest inför valet.

I en serie på fem delar får politikerna svara på vad de vill göra, om de får bestämma efter valet i höst.

Hur kan man förbättra förskolan och skolan i kommunen?

Michaela Fletcher, kommunalråd, Moderaterna
Österåkers skolor ligger nu på femte plats i länet med målet att bli länets bästa skolkommun. Fokus på läs- och skrivförståelse i tidiga ålder, fokus på matte och kompetenshöjning inom skola och förskola är några nycklar till framgång.
Mathias Lindow, kommunalråd, Liberalerna
Vi vill fortsätta att utbilda barnskötare till förskolelärare och fortsätta utbilda alla pedagoger i skolan inom NPF. Prioritera upprustningen av inne- och utemiljöerna i våra förskolor och skolor. Fler behöriga lärare till våra skolor.
Michaela Haga, Centerpartiet
Förbättra arbetsmiljön för barn och personal med ändamålsenliga lokaler och stimulerande utemiljö. Verksamheter ska ges förutsättningar att arbeta i mindre grupper med högre personaltäthet. Barn som behöver stöd ska få det i tidigt skede.
Arne Ekstrand, Kristdemokraterna
Förstärkt elevhälsovård. Satsning på barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Hög personaltäthet i förskolan (5,2 barn). Fler timmar i idrott och hälsa. Utbyggt Komvux. Lärarlyftet. Förstärkt undervisning i franska, tyska och spanska.
Lennart Berneklint, Österåkerspartiet
Förbättringsarbetet pågår hela tiden. I förskolan minskar barngrupperna. I skolan förbättras resultaten kontinuerligt. Detta betyder att vi jobbar åt rätt håll.
Ann-Christine Furustrand, oppositionsråd, Socialdemokraterna
Lokalerna renoveras och anpassas till fungerande lärmiljö. Minska grupperna i förskolan. 5,2 barn per pedagog . NPF säker kommun. Kompetenshöjning för rektorer, lärare och förskollärare (Norrtälje modellen). Fler anställda i elevhälsan.
Michael Solander, Miljöpartiet
Vi har länge krävt minskning av barngrupperna och är beredda att lägga de resurser som behövs på skolan. Giftfri förskola. Glöm inte att underhålla skolor och förskolor. Bygg fler skolor och förskolor nu. Andelen ekologisk mat måste öka.
Francisco Contreras, Vänsterpartiet
Satsa på en likvärdig skolgång. Minska elev- och barngrupperna. Prioritera elevhälsan och elever med neuropsykiatriska svårigheter. Motverka att elever blir hemmasittare. Kunskapslyft för personalen och nyrekrytering. Digitala satsningar. 
Hans Hellberg, Roslagspartiet
Skolan ska erbjuda en miljö där barn kan utvecklas och stimuleras i lärande utifrån sina förmågor. För det krävs ändamålsenliga lokaler, kompetenta lärare och att kommunen lever upp till de riktlinjer som finns vad gäller personaltäthet.
Peter Wihlner, Sverigedemokraterna
SD Österåker vill bl a verka för att slopa karensdagen inom förskola och minska storleken på barngrupperna; påverka skolan i linje med SD:s skolpolitik och Singaporemodellen, samt se ett samarbete med SPSM för elever med särskilda behov.