(L) i Österåker: ”Bygg runt tågstationerna”

Åkersberga, Österåker
LIberalerna vill bygga fler bostäder runt järnvägsstationerna i Österåker.
Bostäder är en av Österåkersbornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Skolan, trygghet, bostäder, trafik och integration. Det är några av de frågor som intresserar Österåkersborna mest inför valet.

I en serie på fem delar får politikerna svara på vad de vill göra, om de får bestämma.

Vill ni se fler hyresrätter i kommunen, och i så fall hur ska det gå till?

Michaela Fletcher, kommunalråd, Moderaterna
Vi har ett balanserat utbud av bostäder för att åstadkomma en attraktiv karaktär i kommunen. Vi har en plan att bygga 500 hyreslägenheter under en femårsperiod.
Mathias Lindow, kommunalråd, Liberalerna
I en växande kommun är det viktigt att andelen hyresrätter följer med. Armada ska bygga ett visst antal och vi kan genom tomträttsavtal binda privata byggherrar till just hyresrätter. Vi vill förtäta kring våra tågstationer.
Michaela Haga, Centerpartiet
Vi vill se både bostads-, hyres- och äganderätter, samt att villaägare ges utökad flexibilitet att bygga uthyrningsdelar.
Fler hyresrätter uppnås genom markanvisning samt ge det kommunala fastighetsbolaget direktiv om att bygga.
Arne Ekstrand, Kristdemokraterna
Ja. Marktävlingar i detaljplanen där mark tilldelas mot att hyresrätter byggs in. Tydligare målbeskrivning vad gäller antal byggda hyresrätter för unga och seniorer samt tidsplan och uppnåendemål.
Lennart Berneklint, Österåkerspartiet
Fler hyreslägenheter är planerade i det nya bostadsområdena t.ex. Näsängen och Västra Kanalstaden.
Ann-Christine Furustrand, oppositionsråd, Socialdemokraterna
Ja. Få fart på byggandet av hyresrätter är vi beredda att underlätta detaljplaneläggning och bygglov för centralt upphandlade hyresbostäder med lägre hyresnivå som följd, viktigt för att tillgodose behov av bostad för såväl unga som äldre.
Michael Solander, Miljöpartiet
Ja. Men då krävs en stadigare politisk styrning. En bra blandning av olika bostadsformer är att föredra då det motverkar segregering. Vi vill också att det byggs fler mindre lägenheter och studentbostäder till rimliga hyror.
Francisco Contreras, Vänsterpartiet
Det finns ett akut behov av hyresrätter i kommunen, framförallt för unga och äldre. En bostadsförsörjningsplan måste tas fram. Minst 50% av det som byggs de kommande 4 åren måste vara hyresrätter. Bra bostäder till rimliga kostnader.
Hans Hellberg, Roslagspartiet
Ja. Kommunen kan ställa krav på byggbolag att i projekt ska en mindre del vara hyresrätter. Det motverkar segregation och lättar bördan för kommunens fastighetsbolag. Fler upplåtelser av mark från kommunen för billigare flerfamiljshus.
Peter Wihlner, Sverigedemokraterna
Vi vill i första hand att våra ungdomar skall ha möjlighet till en första lägenhet med låg hyra. Har vi råd att bistå folk som är ej skrivna i kommunen med radhusliknande baracker, då borde vi ha möjlighet att hjälpa våra egna ungdomar.