Snart blir Huddinges parker finare

Hur vill Huddinges politiker utveckla parkerna?
Hur vill Huddinges politiker utveckla parkerna?
Många Huddingebor vill njuta av grönskan och naturen. Så här vill politikerna utveckla kommunens olika parker - om de får bestämma.

Förskolan, bostäder, äldrevården, pendeltågen och naturen är i fokus för Huddingeborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor. Här är första delen.

4) Kommer Sjödalsparken, eller andra parker i Huddinge, att rustas upp?

Daniel Dronjak, Moderaterna:
– Vi vill rusta upp och bygga nya parker i hela kommunen. Nya planteringar, aktiviteter och bättre belysning ska göra parkerna till tryggare och snyggare mötesplatser. Sjödalsparken ska utvecklas till en attraktiv stadspark.
Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiet:
– Vi har ett ambitiöst parkprogram och lekplatsprogram med planer för upprustning av parker och även några helt nya parker och lekplatser. Vi är glada åt upprustningen av Sjöängsparken som pågår och Sjötorpsparken på sikt.
Sara Heelge Vikmång, Socialdemokraterna:
– Ja, Sjödalsparken och andra parker ska rustas upp. Parker och grönområden är viktiga för alla. Särskilt viktigt är det att satsa på barn och ungas möjlighet till lek, spontanidrott och friluftsliv, oavsett bostadsområde.
Karl Henriksson, Kristdemokraterna:
– KD har drivit fram att Huddinge nu har ett parkprogram för upprustning och nybyggnation av parker runt om i kommunen. Sjödalsparken är en av de parker som berörs, vi vill utveckla den till en attraktiv stadspark.
Malin Danielsson, Liberalerna:
– Nästa år hoppas vi på att börja upprustningen av Sjödalsparken. Fler parker som ska rustas upp är Häbreparken, Sjötorpsparken, Fullerstaparken, Myrparken och Kräpplaparken. Vårby strandpark byggs i år.
Christian Ottosson, Centerpartiet:
– Vi lägger mycket resurser på nya parker. I år upprustas till exempel Sjödalsparken, Sjötorpsparken, Vårby strandpark och Myrparken. Vi har länge jobbat för en mer levande Sjödalspark med vattenfontäner, planeringar, wi-fi och kafé.
Nujin Alacabek Darwich,Vänsterpartiet:
– Vi vill ha fler utegym i parkerna. Motionsredskap ska vara lämpade för alla motionsutövare och inte bara män. Vi ser gärna att det skapas förutsättningar för ett kafé i parken och gärna en mångkulturell festival.

Lars Björkman, Huddingepartiet:
– Vi vill se att det sker en löpande rustning av parkerna. Tillgängligheten är mycket viktig, sittplatser för vila och möten behöver förbättras. Växter som stimulerar upplevelsen av skifte i årstider är ett av våra många förslag.

Anders Lönroth, Miljöpartiet:
– Ja vi ska rusta upp Sjödalsparken och andra parker. Natur i människors närhet är viktigt för välbefinnandet.
Mats Arkhem, Sverigedemokraterna:
– Ja, så är det planerat.