Så ska partierna bygga fler billiga bostäder

Skärholmen, sett från Kungens kurva
Tusentals nya bostäder ska byggas i Skärholmen – men vad blir priset för att bo i dem?
Billiga bostäder, som räcker till åt alla, är en av Skärholmsbornas viktigaste valfrågor. Så här vill politikerna göra för att få fram dem.

Trygghet, skola, bostäder, integration och problemen med droghandel är viktiga valfrågor för Skärholmsborna. Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna i Stockholms stadshus svara på läsarnas viktigaste frågor.

En del publiceras varje dag den här veckan. Det här är del tre.

Hur ska ni bygga billigare bostäder?

Karin Wanngård, finansborgarråd, Socialdemokraterna
Vi använder de allmännyttiga bostadsbolagen, med satsningen på Stockholmshusen kan vi genom upprepning pressa kostnaderna och då hyrorna. Vi kommer använda markanvisningar för att pressa hyror och fortsatt använda tomträtten.
Daniel Helldén, trafikborgarråd, Miljöpartiet
Efter att alliansen sålt ut en stor del av allmännyttan så har andelen hyresrätter med rimliga hyror minskat avsevärt. Stockholmshusen, ett koncept för bostäder som fler har råd med, är en väg framåt för att möta behovet.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd, Vänsterpartiet
Vi vill bygga fler allmännyttiga hyresrätter. Med Stockholmshusen har vi sänkt byggkostnaderna genom att halvera tiden för planprocessen. Vi vill bygga fler modulhus för ungdomar och vi vill att staten höjer investeringsstödet.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare, Feministiskt initiativ
Alla ska ha råd att bo och vi ska prioritera de som behöver det mest, till exempel våldsutsatta kvinnor och barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Vi ska fortsätta värna allmännyttan och pressa ner priserna på nybyggnation.
Karin Ernlund, gruppledare, Centerpartiet
Banta antalet byggregler och gör dem strikt ändamålsenliga. Därutöver vill vi tillåta en större standardvariation titta på en affordable-housing modell där billigare bostäder i blandade områden kan reserveras till kapitalsvaga hushåll.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, Liberalerna
Vi vill öka konkurrensen på byggmarknaden så att fler mindre aktörer får bygga. Vi vill öka stadens utbud av byggbar mark och inte höja markhyrorna som S nu gör. Höj bostadsbidragen för människor med mycket låga inkomster.
Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd, Moderaterna
 Vi behöver kunna bygga enklare bostäder, som moderna kollektivboenden men också öppna upp för hyrköp där boende först hyr för att sen köpa. Men det som verkligen behövs är att underlätta för rörlighet och då måste det till breda blocköverskridande reformer som inte hindrar människor från att byta bostad och som premierar billigare boendeformer. 
Peter Wallmark, distriktsordförande, Sverigedemokraterna
Genom att se till så även mindre byggbolag ges möjlighet att konkurrera om bl.a. markanvisningarna.
Erik Slottner, gruppledare, Kristdemokraterna
Konkurrensutsätt Stockholmshusen så att även privata byggaktörer kan bygga bostäder med rimliga hyror. Bygg fler så kallade snabba hus med tillfälligt bygglov. Halvering av tomträttsavgälden för hyresrätter under 35 m2.

Väljarnas viktigaste frågor

Här kan du också läsa Mitt i:s enkät med väljare runt om i Skärholmens stadsdel.