ANNONS

Så tycker partierna om bostäder i Årstaskogen

STSB_årstaskogen
Planerna på bostäder i Årstaskogen är en av de frågor som engagerar mest lokalt.
Bostäder eller inte i Årstaskogen är en av de hetaste frågorna lokalt. Så här svarar politikerna i stadshuset på hur de ser på frågan om bostäder i skogen.
ANNONS

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Vill ni bygga bostäder i Årstaskogen?

Karin Wanngård (S), finansborgarråd
Vi anser att det är lämpligt att pröva kompletterande bebyggelse i Årsta och tror att vi genom det kan skapa ett bra möte mellan stadsdelen och skogen samt öppna upp den för fler.
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd
Årstaskogen har nu äntligen blivit ett naturreservat, vilket varit en långdragen fråga sedan 1993. I den del som inte är naturreservat går det att pröva byggnation, men nära kollektivtrafik och så att viktiga grönområden värnas.
Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd
Vi vill helst inte bygga bostäder i Årstaskogen men vi har gått med på ett antal för att få till stånd naturreservatet. Vi kommer att verka för att bostäderna ska ta så lite mark som möjligt i anspråk.
Anna Rantala Bonnier (FI), gruppledare
Vi är för att de bostäder som planeras byggs. Vi tycker dock att det är oerhört viktigt att vi satsar på gång- och cykelväg framför bilväg i närheten av de nybyggda husen.
Karin Ernlund (C), gruppledare
Nej. Stockholm ska förtätas och växa på höjden snarare än bredden, därför säger vi nej
till bostäder i Årstaskogen. Genom att bygga högre i redan bebyggda områden skulle de 800-1000 bostäderna som planeras kunna byggas ändå.
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd
Det ska inte byggas innanför reservatsgränserna. Vi vill att staden utlyser en arkitekttävling för att bygga med nära anknytning till naturen runt om Årstaskogens naturreservat.
Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd
För framtiden kommer det att bli allt mer väsentligt att peka ut strategiskt viktiga naturområden och att hantera bebyggelse vid vatten varsamt. Det finns möjligheter att bygga, men med hänsyn till att viktiga naturområden bevaras.
Erik Slottner (KD), gruppledare
Ja i vissa delar för att på ett bättre sätt kunna binda samman Årstadal med Gullmarsplan. Unika naturvärden ska givetvis bevaras.
 
Peter Wallmark (SD), distriktsordförande
Vi är öppna för dialog och omtag i frågan.
ANNONS