ANNONS

Så ska partierna få bukt med droghandeln

Poliser på plats i Vårberg centrum. Många politiker förordar just fler poliser.
Poliser på plats i Vårberg centrum. Många politiker förordar just fler poliser.
Att få bort droghandeln från centrumen är en av de frågor Skärholmsborna tycker är viktigast inför valet. Så här vill politikerna bekämpa den.
ANNONS

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Hur ska droghandeln bort från centrumen i Skärholmens stadsdel?

Karin Wanngård, finansborgarråd, Socialdemokraterna
Polisen måste få de resurser som krävs för att agera mot droghandeln och stoppa inflödet. Vi ska strypa rekryteringen till gängen genom fortsatta satsningar på avhopparverksamhet, sociala insatsgrupper och tidiga insatser i skola
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd, Vänsterpartiet
Polisen behöver resurser och god lokal kännedom. Samhället ska vara tryggt för alla och därför vill vi se ett ökat förebyggande arbete och samarbete mellan skola, polis och fältassistenter. Medborgarvärdarna är viktiga här.
Daniel Helldén, trafikborgarråd, Miljöpartiet
Vi vill se fler fältarbetare och stärka socialtjänsten som arbetar uppsökande mot ungdomar i kriminalitet eller missbruk. Vi vill även se ökad samverkan mellan stadsdelsförvaltning, polis, centrumägare, handlare och civilsamhälle.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare, Feministiskt initiativ
Vi har redan satsat på fältassistenter för att nå fler yngre ungdomar och vi behöver fortsätta samarbetet mellan socialtjänst, polis och föreningsliv som tex Trygga Sätra som samlar både unga och andra föreningar för att skapa trygghet.
Karin Ernlund, gruppledare, Centerpartiet
Genom fler poliser och väktare med god lokalkännedom i Skärholmen. Därutöver kan vi mota droghandeln genom en tryggare stadsmiljö och mer kameraövervakning där det är befogat.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, Liberalerna
Socialtjänsten måste ingripa tidigt för att fånga upp unga som riskerar att dras in i droghandeln. Kameror har visat sig minska droghandeln i centrum. Vi vill också ha fler ordningsvakter och poliser så att tryggheten ökar.
Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd, Moderaterna
Straffen måste skärpas, tullen måste stärkas och polisens särskilda insatser med specialiserade narkotikapoliser måste återinföras. Vi behöver också mer uppsökande arbete bland unga i riskzon
Peter Wallmark, distriktsordförande, Sverigedemokraterna
En kraftigt utbyggd kameraövervakning, bättre belysning och ökad närvaro av patrullerande poliser/ordningsvakter.
Erik Slottner, gruppledare, Kristdemokraterna
Skärholmen behöver fler poliser, en storsatsning på kommunala trygghetsvakter, fler trygghetskameror, skapandet av upplysta miljöer, en trygghetsjour för lokala företagare, ökade insatser mot narkotika på alla plan.

Väljarnas viktigaste frågor

Här kan du också läsa Mitt i:s enkät med väljare runt om i Skärholmens stadsdel.

ANNONS